10 tips om beter te sorteren in je bedrijf

Wist u dat (niet-gesorteerd) restafval van bedrijven nog gemiddeld 50 procent materialen1 bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd?

Wat zou een autopsie van uw restafvalcontainer onthullen? Gebruikt u een grote container van het type 20 m3, dan is de kans reëel dat u er nog veel hout, plastic en papier/karton in terugvindt.

Wist u dat (niet-gesorteerd) restafval van bedrijven nog gemiddeld 50% materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd? 

Voert u uw restafval af in een rolcontainer van het type 1100 liter, dan kan hij nog plastic, papier/karton en organisch afval bevatten. Door enkel al deze drie stromen te sorteren, zou u iets minder dan de helft van het

volume van uw restafvalcontainer kunnen vrijmaken. Minder restafval betekent ook minder kosten dankzij een aanpassing van de ledigingsfrequentie of het volume van uw container.

Een duwtje nodig om uw afval te sorteren?

Met het juiste advies is het opstarten van een sorteerproject in een bedrijf eenvoudiger dan u denkt. 

Deze 10 tips helpen u alvast snel aan de slag te gaan.

  1. Breng uw afvalbeheer in kaart: verzamel de opgehaalde gewichten, bestemmingen en prijzen in een Excel-document. Met een beter zicht op uw afvalproductie kunt u ook gemakkelijker de pijnpunten identificeren en aan de slag gaan met geschikte oplossingen.
  2. Kijk naar de inhoud van uw restafvalcontainer: Hout, papier/karton, kunststoffen en voedselresten zijn de meest voorkomende stromen in het restafval en kunnen nog perfect gerecycleerd worden. Door meer stromen te sorteren, reduceert u het volume en het gewicht van uw restafvalcontainer en hiermee ook de kost voor uw restafval.
  3. Controleer uw sorteerverplichtingen: Vandaag moet een bedrijf verplicht 21 afvalstromen sorteren. Dit zijn ongeveer dezelfde als thuis, maar meestal komen ze niet allemaal voor in uw bedrijf.
  4. Pas de vullingsgraad van uw containers aan: de facturatie gebeurt meestal bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Als de container slechts minder dan driekwart vol is, verminder dan de ophaalfrequentie.
  5. Verzamel plasticfolie in zakken: folie komt vrij in de meeste bedrijven maar veelal in kleine hoeveelheden. Koop zakken voor de inzameling van plasticfolie bij uw afvalinzamelaar. Ze worden samen met het papier/karton opgehaald.
  6. Investeer in een perscontainer: als u veel afval produceert, kunt u dankzij een perscontainer, het volume van uw afval flink verminderen, met een lagere ophaalkost als gevolg. Voor hout kunt u ook gebruikmaken van een zogenaamde rollpacker.
  7. Haal de vuilnisbakken weg: sorteerbaar afval belandt snel in de vuilnisbakken naast de werkplaatsen. Haal ze weg en vervang ze door sorteereilanden. Ze zetten uw medewerkers aan tot dagelijks doeltreffend sorteren. Aangepaste openingen, kleurcodes en stickers zorgen voor meer efficiëntie.
  8. Sensibiliseer en betrek alle medewerkers: communiceer over de sorteerregels, bepaal doelstellingen en geef regelmatig feedback. En waarom geen afvalwedstrijd organiseren? Dit is een goede manier om banden te versterken en op een leuke manier vooruitgang te boeken.
  9. Let op de kwaliteit van het gesorteerd afval: Hoe beter u sorteert, hoe waardevoller de stroom wordt voor de inzamelaar. Fout gesorteerd afval bemoeilijkt de recyclage, waardoor inzamelaars er extra kosten voor kunnen aanrekenen.
  10. Werk samen met een bij Valipac aangesloten ophaler: komt er bedrijfsmatig verpakkingsafval vrij in uw bedrijf? Als u dat verpakkingsafval correct sorteert, kan u recht hebben op verschillende types premies. 

Valipac helpt u graag op weg en stelt een website ter beschikking, specifiek gewijd aan het sorteren in bedrijven: iksorteerinmijnbedrijf.be . U vindt er een maximum aan nuttige informatie die u zal helpen bij uw aanpak en die bovenstaande tips verder toelichten.

 Aan de hand van duidelijke richtlijnen per materiaal, zal u ook leren hoe u uw afval correct kan sorteren. U vindt er bovendien ook communicatiemateriaal om binnen uw bedrijf te gebruiken.

Naar de sorteerwebsite!

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.