12 miljoen voor call groene warmte

Nieuwe call voor projecten rond groene warmte

De Vlaamse regering maakt een budget van ruim 12 miljoen euro vrij voor projecten rond groene warmteproductie. Bedrijven die restwarmte benutten, warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of die biomethaan produceren kunnen daarvoor steun krijgen. Een aanvraag indienen kan tussen 1 februari en 15 maart 2017.

 

Recuperatie restwarmte

De Vlaamse overheid roept bedrijven en organisaties op om projecten in te dienen rond groene warmteproductie. 6 miljoen euro dient voor het benutten van restwarmte. Die restwarmte kan het eigen bedrijf recupereren of via warmtenetten verspreiden naar andere bedrijven of huizen.

“Op dit moment gaat veel restwarmte verloren, voornamelijk in industriële sectoren. Als we die restwarmte kunnen opvangen en verspreiden, halen we moeiteloos onze doelstellingen 2020”, zegt minister Tommelein. “Dankzij de warmtekaart die ik in juni heb voorgesteld, is nu heel duidelijk waar vraag en aanbod in Vlaanderen het grootst zijn. Daar kunnen warmtenetten worden aangelegd om de restwarmte naar andere bedrijven of huizen te geleiden.”

Geothermie

Voor de warmteproductie uit diepe aardwarmte, de zogenoemde geothermie, heeft de Vlaamse regering 4 miljoen euro opzijgezet.

Daarnaast kunnen bedrijven of organisaties die installaties op basis van lokale biomassa willen opzetten, aanspraak maken op 1 miljoen euro. Het gaat dan om eerder kleine installaties met een brutoproductie van meer dan 1MW.

Tenslotte is ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken.

Vijfde oproep

Het is al de vijfde keer sinds 2013 dat de Vlaamse regering een oproep lanceert rond groene warmte. De intekeningen voor de eerste drie calls kwamen eerder aarzelend op gang. De laatste oproep lokte meer belangstelling; toen dienden 17 bedrijven of organisaties een project in, 15 projecten kregen ondersteuning.

Volgens het Vlaams Energieagentschap zal tegen 2020 groene warmte 37 procent van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen.

Dien je steunaanvraag online in tussen 1 februari en 15 maart.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.