13 projecten aan de slag met Sustatool

Met de oproep ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de Sustatool‘ wou de Vlaamse Overheid een versnelling creëren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De oproep werd opengesteld in de zomer van 2018. Ondertussen werden 13 projecten geselecteerd die uiterlijk eindigen op 14 september 2020. 

De Sustatool als methodiek

De Sustatool omvat een managementproces, een catalogus met activiteiten en een dashboard voor de opvolging van je acties. Deze tool (handleiding, catalogus en bijhorende Excel) werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid en het Departement Werk en Sociale Economie. Met de Sustatool krijgen vooral kleinere organisaties een oplossing op maat om duurzaamheid te implementeren. De tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

De doelstelling van de Sustatool is het creëren van een alomvattende en gebruiksvriendelijke, maar generieke duurzaamheidsaanpak voor KMO’s. De aanpak is zowel wetenschappelijk onderbouwd als praktijkgericht, met een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden en is daarmee een aanvulling op en, een synthese van, de reeds bestaande tools in de markt.

Intermediaire organisaties

Concreet wou de Vlaamse Overheid met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele bedrijven te ondersteunen. De Projectoproep richtte zich naar: 

 1. Sectororganisaties en hun leden
 2. Beroepsfederaties en hun leden
 3. Organisaties die bedrijven en werknemers ondersteunen bij het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun organisatie. 

De nadruk lag op projecten die een brede impact (kunnen) hebben door enerzijds zoveel mogelijk individuele organisaties via de intermediairen te bereiken en anderzijds door de ontwikkelde dienstverlening na afloop van de subsidieperiode te integreren in de organisatie op een duurzame manier en zo te bestendigen.

13 geselecteerde initiatieven

Eind 2018 werden 13 projecten geselecteerd. Twee projecten – die van Blenders en Fevia – lichtten we al kort toe in ons artikel rond de ambassadeurs van Sustatool. De overige 11 projecten zijn: 

 • FVPhouse: wil samen met haar deelorganisaties een brug vormen tussen de diverse schakels binnen de internationale aardappel, groenten en fruitketen met het oog op een sterkere positie van onze dynamische bedrijven op de binnenlandse markt en onze exportgerichte handels- en verwerkingsbedrijven. Onder de noemer: “samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit” nodigt FVPhouse de ganse keten uit om de sector voor de komende generaties een solide basis te bieden.
 • ADWCwil duurzaamheid implementeren in de diamantsector met behulp van 4 acties: (1) MVO in de interne werking van AWDC verder ontplooien, (2) een lerend netwerk opzetten om de Sustatool methode verder te verspreiden in de sector, (3) een SDG-actiecatalogus voor de sector ontwikkelen, gebaseerd op de Sustatool catalogus, en (4) een open opleiding organiseren  over de Sustatool methode en de link met de SDG’s.
 • SustaCare: zal via individuele begeleiding  2 pionier projecten op starten. De twee gekozen zorgbedrijven zullen actief begeleid worden in hun transitie naar een duurzame bedrijfsvoering en via hun ervaringen wil Sustacare andere zorgbedrijven kunnen bijstaan en vooral activeren naar een duurzamer bedrijfsbeleid.
 • BIS zet zich in om een methodiek te ontwikkelen waardoor werknemersvertegenwoordigers mondig en kundig worden om duurzaamheid in het licht van de SDG’s op de agenda van onderhandelingen en overlegmomenten te brengen en zo een positieve bijdrage te leveren tot maatschappelijke verandering.
 • VLAIOlaat de Vlaamse, internationale  ondernemer kennismaken met de Sustatool. Met een ‘internationaal MVO-paspoort’ en bijhorende actiecatalogus, opgemaakt met behulp van de Sustatool Methode, wenst VLAIO een blauwdruk te maken van wat MVO nu echt inhoudt voor de Vlaamse internationale ondernemer, welke acties mogelijk zijn en welke indicatoren gebruikt kunnen worden voor de opvolging, rapportering en communicatie.
 • Gemeente Brasschaatzet zich in om MVO met de Sustatool te promoten d.m.v. MVO-vormingen en opmaak MVO-sectorpaspoort voor detailhandel.
 • VKW Ledenwerking vzwEtion wil voor het eerst haar leden concreet op weg helpen naar een duurzame bedrijfsstrategie, enerzijds met inspirerende sprekers en een gidsend framework en anderzijds met gepersonaliseerd advies zodat haar leden echte meerwaarde ervaren in hun dagdagelijkse business. 
 • Pulse Transitienetwerkzal een starterspakket ontwikkelen met de sustatool als basiselement, waarin verschillende tools samenkomen op maat van de sectoren Cultuur, Jeugd en Media uit het Pulse netwerk en hen ondersteuning bieden om hiermee aan de slag te gaan.
 • De Confederatie Bouw – Provincie Antwerpen: wil in co-creatie met haar leden een duurzaamheidsmanagementsysteem en -kader uitwerken en implementeren. 
 • Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachtenwil de Sustatool en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen promoten in de uitzendsector.  Wie instapt en aan de slag gaan met de Sustatool kan deel uitmaken van een lerend netwerk.  De resultaten van het netwerk worden opnieuw gedeeld met de sector ter promotie van de sustatool en MVO.
 • Koepel LDEHet partnerschap wilt de inbedding van een geintegreerd beleid rond MVO in de lokale diensteneconomie faciliteren door middel van ondersteuning en het gebruik van de Sustatool als praktijkinstrument.

Tekst: Vlaamse Overheid
Foto’s: Startup Stock photo’s

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.