Proeftuinen droogte: Een naburig lozingspunt van een RWZI in de Dender. (foto: Vlakwa)
Proeftuinen droogte: Een naburig lozingspunt van een RWZI in de Dender. (foto: Vlakwa)

19 Proeftuinen Droogte om waterschaarste te verminderen

Met het investeringsprogramma Proeftuinen Droogte, gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), ondersteunt de Vlaamse regering bedrijven die innovatieve projecten realiseren om het risico op waterschaarste te verminderen. Begin 2020 gingen al acht projecten van start, eind 2020 werden na een nieuwe projectoproep negen nieuwe proeftuinen opgestart, samen goed voor een totaal subsidiebedrag van 7,2 miljoen euro.

In elk project werken telkens ten minste drie bedrijven samen aan een oplossing om waterschaarste in periodes van droogte aan te pakken. Wij pikten er twee uit. 


Mallaardstraat – Buurtbedrijven helpen wasserij aan duurzaam waswater (Ninove) 

Dit project is een van de acht eerste Proeftuinen Droogte. Het industrieterrein aan de Mallaardstraat in Ninove ligt door de nabijheid van de Dender in effectief overstromingsgevoelig gebied. Vijf bedrijven: Remitrans, Anca, De Vlaamse Waterweg NV, Euromousse en Celco NV, werken er samen om hun hemelwater van daken, dat tot nu gewoon in de Dender werd geloosd, te verzamelen en te bufferen. Dat wordt vervolgens door wasserij Celco na behandeling ingezet als waswater. Bijkomend bekijkt Celco ook de mogelijkheden van waterhergebruik door middel van ultrafiltratie, eventueel gekoppeld met omgekeerde osmose (RO). Het gaat om zo’n 80 m³ per week. 

De totale dakoppervlakte bedraagt 22.100 m², wat overeenkomt met circa 11.138 m³ hemelwater per jaar. Er is een voorlopige soepele buffer voorzien met een volume van 100 m³. Die zal uitgebreid worden naar 500 m³. De buffer wordt aangelegd op het terrein van de Vlaamse Waterweg. Ook Stad Ninove heeft aangegeven interesse te hebben in overtollig hemelwater voor bijvoorbeeld de kolkenzuiger die gebruikt wordt voor het schoonmaken van de rioolputten of het begieten van planten.

Het project zal ook nagaan of het mogelijk is om overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen bij natte periodes.

Wateronafhankelijke land- en tuinbouw (Merksplas)

In dit project dat weerhouden werd uit de tweede call Proeftuinen Droogte zullen de waterige reststromen van de glastuinbouw, een vergistingsinstallatie en een veeteeltbedrijf door zuivering opgewaardeerd worden tot een alternatieve waterbron. Doorgedreven zuivering moet leiden tot water dat opnieuw naar de glastuinbouw kan of kan gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Een tweede stroom, die minder uitgebreid gezuiverd wordt, zal dienen als irrigatiewater of in de vergistingscentrale.

Het investeringsprogramma Proeftuinen Droogte is weldra al toe aan zijn derde editie. De derde projectoproep zal gebeuren in het kader van de Blue Deal. 

Op de website van de VMM zijn alle projecten Proeftuinen Droogte terug te vinden.

Meer artikels over droogte

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.