8,6 miljoen euro voor 24 Vlaamse onthardingsprojecten

Begin 2023 starten in Vlaanderen 24 onthardingsprojecten in zowel steden en gemeenten als scholen, bedrijven, instellingen en woonwijken. Stenen gaan er plaatsmaken voor biodiverse natuur met wadi’s, poelen en sociale functies. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt hiervoor 8,6 miljoen euro  uit.

De projecten passen in de Blue Deal, een initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om waterschaarste te beperken. In april 2022 lanceerde het Departement Omgeving gelijktijdig twee oproepen voor het indienen van onthardingsprojecten. Ze waren gericht aan een brede waaier van instellingen, bedrijven en besturen.

De oproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’ levert tien ambitieuze projecten op in Vlaamse steden en gemeenten. Uit de oproep ‘Groenblauwe Parels’ selecteerde het departement nog eens veertien veelbelovende onthardingsprojecten op terreinen van scholen, zorginstellingen, bedrijven, jeugdverenigingen, sportverenigingen en woonwijken.

Wapen tegen droogte en overstroming

De 24 projecten starten in de eerste helft van 2023 en moeten klaar zijn tegen 2026.  In elk project gaat er veel aandacht naar watercaptatie en -infiltratie én naar een biodiverse inrichting. Deze projecten vormen een cruciale stap in het beter bestand maken van Vlaanderen tegen droogte en overstromingen als gevolg van de klimaatverandering.

Daarnaast vormt het betrekken van zoveel mogelijk mensen en organisaties een belangrijk onderdeel van de projecten. Het is namelijk cruciaal om te informeren over het belang en de urgentie van ontharden als oplossing tegen droogte, lage grondwaterstanden en wateroverlast.

Voorbeelden

Twee voorbeelden die een idee geven van de onthardingsprojecten. De stad Hasselt pakt zes uiteenlopende locaties aan en vraagt subsidies voor vijf van de zes. De speelplaatsen van drie scholen worden vergroend, net als bedrijventerrein Corda Campus en het openbaar domein in de Banneuxwijk. Als zesde – niet-gesubsidieerd – project wil Hasselt in die wijk tweehonderd gezinnen overtuigen om minstens vijf vierkante meter te ontharden in hun (voor)tuin.

De stad Kortrijk wil twee pleinen vergroenen en zet daarbij sterk in op natuur en water. Het Casino- en Conservatoriumplein maken deel uit van de sterk verharde westzijde van het centrum. Het Casinoplein zal een stedelijk groen plein worden met ruimte voor verpozing en evenementen. Het Conservatoriumplein moet veranderen in een groene publieke ruimte voor recreatie en opvang van water.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.