Hans Bruyninckx
Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieu Agentschap

3 tips voor bedrijven die hun milieuprestaties echt willen verbeteren [video]

Op 31 maart 2021 stelde de OESO het milieuprestatierapport voor België voor (lees het uitgebreide artikel over het rapport zelf hier). België doet het niet goed en zal de verschillende doelstellingen op vlak van milieu en klimaat niet halen.

Wij vroegen aan Hans Bruyninckx, directeur van het Europese Milieu Agentschap, wat bedrijven en beleid kunnen doen om de milieuprestaties te verbeteren. We verwerkten zijn antwoorden in drie tips voor politiek en beleid, en drie tips voor bedrijven.

3 tips voor de politiek en het beleid

  1. Stel eenduidige doelen en definieer duidelijke tijdlijnen. Bedrijven moeten weten waar ze aan moeten voldoen en tegen wanneer. Verander niet telkens de spelregels of het speelveld.
  2. Zorg voor een sterke handhaving. Als de regels niet gehandhaafd worden, zullen ze niet gevolgd worden.
  3. Zorg op Europees niveau voor duidelijke maatregelen, zoals de koolstofgrens of CBAM (lees wat CBAM is in dit artikel)

3 tips voor bedrijven

  1. Bekijk op welke manier je de broeikasgassen van je bedrijf en je producten of diensten, zal verminderen. De CO2-uitstoot en de uitstoot van CO2-equivalenten zijn de sleutel om je impact te verminderen. Het is misschien nu nog niet verplicht maar dit zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Nu nog de andere kant opkijken, is niet verstandig.
  2. Analyseer je waardeketen en je toeleveringsketen en definieer die partijen die meewillen in dit verhaal. Ga met hen een samenwerking aan en bekijk hoe je samen grotere stappen kan zetten dan alleen.
  3. Geef alle kansen aan de jeugd. Onze jongeren hebben creativiteit en innovatie te over. Gebruik deze om tot nieuwe oplossingen te komen. Het is in de eerste plaats hun toekomst waarmee we bezig zijn. Ze moeten deze mee kunnen vormgeven.

Bekijk de besluiten die Hans Bruyninckx trekt bij de lancering van het SOER (European Environment State and Outlook Report) rapport van het Europees Milieu Agentschap, eind 2020. Deze besluiten lopen gelijk met de aanbevelingen in het OESO milieuprestatierapport van 31 maart 2021.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.