3de OESO milieuprestatierapport over België is niet positief

Versnippering van bevoegdheden tussen de regio’s en het federale niveau werkt halen van de doelstellingen voor 2030 en 2050 tegen

Net zoals veel leerlingen, krijgt ook België met Pasen een rapport. Om de zoveel jaar maakt de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een rapport per land om te bekijken hoever dat land staat met betrekking tot de milieubeleidsdoelstellingen. Het doet dat op basis van milieuprestatiebeoordelingen of environmental performance review (EPR). Voor België is het de derde keer dat er zo’n rapport gemaakt wordt. Het huidige rapport bekijkt de vooruitgang sinds 2007. Het bevat maar liefst 38 aanbevelingen op vlak van energie, klimaat, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, biodiversiteit, milieubeleid en milieubeheer, circulaire economie, groene groei en groene investeringen. Een overzicht.

We beginnen positief. België heeft op alle thema’s vooruitgang geboekt. Op meerdere vlakken zijn we in staat geweest om de economische groei los te koppelen van de milieubelastende aspecten. Maar we zijn er nog lang niet. Ruimtebeslag, landschapsfragmentatie, intensieve landbouwpraktijken en wegverkeer brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee op het vlak van broeikasgasemissies, luchtverontreiniging, verkeerscongestie en aantasting van ecosystemen. De biodiversiteit in België neemt af en de druk van demografie, verstedelijking en intensieve landbouwpraktijken neemt toe. Mede door de COVID-19 pandemie zijn we afgeweken van onze doelen. Het rapport raadt België aan om na de pandemie te investeren in koolstofarme en natuurlijke infrastructuur, het bevorderen van de circulaire economie, het verhogen van de koolstofprijzen en het geleidelijk afschaffen van milieuschadelijke subsidies.

Advertising
 

De grootste uitdagingen voor België

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis