(foto: Dreamstime)

Aan welke handhavingsinitiatieven mogen bedrijven zich in 2021 verwachten?

Zoals de OESO nog suggereerde in het milieuprestatierapport dat het op 31 maart over België publiceerde, zijn krachtig beleid en strenge wetten belangrijk maar zijn ze niets zonder een krachtige handhaving. Volgens de OESO mag België en dus ook Vlaanderen op dat vlak wel een paar tandjes bijsteken.
De afdeling handhaving van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid maakte recent haar focuspunten voor handhaving in 2021 bekend. We bekijken enkele speerpunten.

Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd Handhaving: “Onze focus ligt op oplossingsgerichte handhaving. Soms vertaalt zich dat in proactieve en preventieve handhaving, waarbij we onder meer concreet onderzoeken hoe compliance promotion het naleefgedrag kan verbeteren. Vaak betekent gepaste handhaving het inzetten van meer ingrijpende instrumenten, zoals aanmaningen, processen-verbaal en bestuurlijke maatregelen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat overtreders al het nodige doen om geen schade aan milieu, de goede ruimtelijke ordening of ons erfgoed te berokkenen of schade te herstellen waar dat mogelijk is. Herstel is belangrijk, maar daarnaast geven we via onze bestuurlijke beboeting een duidelijk signaal naar overtreders dat schendingen van onze omgevingsregels hoe dan ook niet zonder gevolg blijven.”

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis