Eurostat SDG
(Beeld: Eurostat)

Aanpak SDG’s door de EU kan beter

Wat voor de rest van de wereld geldt, geldt ook voor de EU: Covid-19 zorgt voor een vertraging in de uitvoering van de SDGs. Dat blijkt uit het nieuwe monitoring report van Eurostat.

Voor een aantal SDG’s is die impact al zichtbaar, voor andere zijn er nog te weinig recente data om de situatie goed in te schatten. Wanneer men de resultaten over een periode van vijf jaar bekijkt, ziet men voor een aantal SDGs een duidelijke vooruitgang, voor de meeste SDG’s een beperkte vooruitgang en voor sommige SDG’s een achteruitgang. Onder meer op het vlak van klimaat, energie en biodiversiteit is er te weinig of geen vooruitgang. Het rapport onderzoekt ook hoe SDG’s met elkaar samenhangen en wat de impact is van de EU op andere delen van de wereld (spillover effect).

Ook op politiek niveau werd er een tussenstand opgemaakt van de uitvoering van de 2030 Agenda door de EU. De Raad nam op 22 juni een reeks conclusies aan. De Raad vraagt een hernieuwde ambitie om de SDG’s versneld te kunnen uitvoeren.

Zo zou er een duidelijker verband moeten komen tussen de SDG’s en de Green Deal en de jaarlijkse planningscyclus. De Raad vraagt ook een betere dialoog met de civiele samenleving, door het Multi- Stakeholder Platform on SDGs dat actief was in de vorige legislatuur opnieuw op te richten.

Een brochure met een overzicht per SDG vind je hier

Meer ecoTips artikels over SDG’s

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.