Aantal energieklachten bij Federale Ombudsdienst voor Energie gedaald

Aantal energieklachten bij de Federale Ombudsdienst voor Energie gedaald in 2015

De Federale Ombudsdienst voor energie heeft zijn activiteitenrapport over het jaar 2015 gepubliceerd. De Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) stelt een drastische daling vast van het aantal energieklachten over de laatste jaren. Dit niettegenstaande de vele regelgevende en fiscale wijzigingen met impact op de factuur (voor de elektriciteitsfactuur alleen al 26 federale en regionale aanpassingen in 2015).

Het aantal energieklachten is nog nooit zo laag geweest als in 2015. De Federale Ombudsdienst voor Energie heeft 4211 energieklachten ontvangen, hetzij een 12,5 procent minder dan in 2014.

Marc Van den Bosch Directeur Generaal van FEBEG: “Als we de periode 2012-2015 observeren, stellen we vast dat het totale aantal klachten voor de energiemarkt (elektriciteit en gas) quasi gehalveerd is. Dit is het resultaat van de aanzienlijke inspanningen die de energieleveranciers hebben geleverd om de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder te verhogen (en dit gelet op een continu wijzigende reglementering).”

Marc Van den Bosch: “Als we rekening houden met het feit dat de ledenleveranciers van FEBEG in dit land ongeveer een 7,5 miljoen punten beleveren (voor gas en elektriciteit) en dit vergelijken met het totaal aantal ontvangen klachten voor de telecom sector (+/- 18.000 klachten in 2015) en de postsector (+/-16.000 klachten in 2014), hoeven we niet beschaamd te zijn over dit resultaat.”

“Uiteraard zullen onze leden er alles aan doen om de dienstverlening in 2016 nog verder te verbeteren, zelfs als niet alle hefbomen in hun handen liggen. Zoals de Federale Ombudsdienst voor Energie het zelf onderlijnt, riskeren de recente verhogingen van het gereguleerde deel van de factuur deze dalende trend van het aantal klachten evenwel om te buigen in 2016”.

bron: Febeg
datum: 3-5-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.