doode beemde natuurpunt ab inbev
De Doode Bemde in Oud-Heverlee (Belga Image)

AB InBev en Natuurpunt werken samen aan waterherstel in natuurreservaat Doode Bemde

Ab InBev gaat een vierjarig partnerschap aan met Natuurpunt om het waterregime van natuurreservaat de Doode Bemde te herstellen. AB InBev investeert daarmee meer dan 400.000 euro over vier jaar.

De brouwer zet al langer in op duurzaam watergebruik en gaat nu een stap verder met een waterherstelproject in samenwerking met Natuurpunt, in het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee. Om het hydrologisch regime van het natuurreservaat en de Dijle te herstellen en te verbeteren, zullen er aanpassingen gebeuren aan de leigrachten en de drainagesystemen.

Strategische spons   

Het samenwerkingsproject tussen AB InBev en Natuurpunt focust op de verbetering van het grondwaterregime: bij aanhoudende droogte functioneert het als buffer voor de schaarste van water. Bij excessieve neerslag vermindert dit project het risico op overstromingen in de regio. Het natuurreservaat van de  Doode Bemde werkt hierbij als strategische spons voor de bredere omgeving.  

Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev: “Als brouwer zien we de impact van de aanhoudende droogte in België. We willen een bijdrage leveren om deze uitdaging aan te pakken. De Doode Bemde is voor ons een evidente keuze vanwege de strategische ligging als waterbeheergebied voor de regio rond Leuven.”

Grondwater vasthouden

Door aanpassingen in het hydrologisch regime van de leigrachten en de detaildrainagesystemen, wordt veel meer grondwater in de vallei vastgehouden. Daardoor verhoogt het algemene grondwaterpeil. Deze ingrepen hebben een positief effect op de waterretentie, ze vergroten het gemiddelde grondwaterniveau en verbeteren de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater binnen de Doode Bemde en de Dijle. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat en de Dijle.  Het project is een investering van meer dan 400.000 euro van de brouwer over vier jaar.

Door het project krijgt water in de Doode Bemde meer kans om te infiltreren. “Grachten en greppels houden bij hevige regenval het overstromingswater langer vast in het natuurgebied. Zo krijgt het de kans om geleidelijk in de bodem te sijpelen in plaats van versneld afgevoerd te worden naar de Dijle zoals nu het geval is”, aldus aldus Filip Hebbrecht, Accountmanager Natuurpunt.

Zonder water, geen bier   

Het waterherstelproject ligt in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van AB InBev. Die doelstellingen zijn tweeledig: duurzaam waterverbuik in de brouwerij en waterherstelprojecten in risicovolle regio’s. Zo gaat het  gezuiverd brouwerijwater al enkele jaren naar de groendienst van Leuven, voor de bewatering van bloemen, planten en bomen tijdens de zomermaanden. Dit water helpt de lokale brandweer ook in tijden van nood. Verder zet het bedrijf in op waterhergebruik binnen haar brouwprocessen. Twintig procent van het afvalwater van de AB InBev-brouwerijen in Jupille en Leuven wordt gezuiverd tot drinkbaar water en hergebruikt in de technische processen via in de brouwerijen aanwezige waterzuiveringsinstallaties van de Watergroep.   

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.