Vlaams warmtebeleid
Drawing of a green house in the hands of a child. - (beeld: Adobe Stock)

Acht steden pleiten voor nieuw warmtebeleid

Acht Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Gent, Leuven en Brugge, breken een lans voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid. Ze beloven hun eigen grondgebied tegen 2050 volledig te verwarmen zonder aardgas of stookolie.
In de strijd tegen de klimaatcrisis gaat het vaak over groene stroom, elektrische auto’s en minder vlees eten. Maar ook de transformatie van onze verwarming is onontbeerlijk, zegt Benjamin Clarysse van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

“Meer  dan 90 procent van de Vlaamse woningen wordt vandaag verwarmd met aardgas of stookolie”, zegt hij. “Om een leefbaar klimaat te houden, mogen we in 2050 géén CO2 meer uitstoten. Jaarlijks zullen honderdduizend gezinnen moeten overschakelen op hernieuwbare warmte. Een titanenklus.”

Vlaanderen zet al in op verschillende kapstokken om het warmtebeleid te vergroenen, zegt de BBL, zoals renteloze leningen en subsidies voor renovaties, warmtenetten en warmtepompen. Recent kwam daar het ‘Netwerk Klimaat’ bij, dat gemeenten ondersteunt bij de uitrol van een warmtenet.

Meer steun

De steden en gemeenten, waarbij naast Brugge en Gent ook Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Beersel en Turnhout, doen al inspanningen maar vragen meer ondersteuning van Vlaanderen. Dat kan in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten, zeggen ze. Ook het relanceplan dat Vlaanderen momenteel opmaakt voor Europa biedt de ideale opportuniteit om hen te ondersteunen.

“We roepen Vlaanderen op om het pioniersvoorbeeld van deze steden en gemeenten te volgen en een versnelling hoger te schakelen inzake groene warmte”, zegt Clarysse. “Vlaanderen moet ook haar slagkracht inzetten om in voldoende sociaal flankerende maatregelen te voorzien. Enkel dan wordt afscheid nemen van stookolie en aardgas haalbaar voor iedereen.”

Lokale pioniers

Gent bijvoorbeeld ambieert expliciet dat gezinnen tegen 2050 enkel nog met hernieuwbare energie koken en verwarmen.

“Dat vraagt grote inspanningen en investeringen, niet morgen maar vandaag”, zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse. “Daarom maken we gebruik van alle mogelijkheden waarover wij als lokaal bestuur beschikken. We zijn gestart met de uitbreiding van onze warmtenetten en begeleiden onze burgers met advies en energieleningen op weg naar een gasloze woning.”

“Maar als stad alleen zijn onze mogelijkheden beperkt, bijkomende ondersteuning en gecoördineerde actie op Vlaams niveau zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en alle Vlaamse steden en gemeenten te verwarmen met 100 procent hernieuwbare energie.”

Lees hier de reactie van stad Mechelen.

Meer artikels over duurzame steden

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.