Afval bestaat niet voor Van Gansewinkel

Van Gansewinkel heeft het afgelopen jaar zijn positie in de afvalbranche verbeterd. Dat blijkt de Jaarrekening en het Duurzaamheidsverslag over 2015. De afvalrecycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen boekte een lagere omzet maar behaalde een positief netto resultaat ten opzichte van 2014.

Maar er werd vooral een hoger percentage grondstoffen uit het verwerkte afval teruggewonnen. Van Gansewinkel wist 93 procent van het afval een tweede leven als grondstof of energie te geven, waarmee in 2015 ruim 1,17 Mton CO2-uitstoot in de keten is vermeden.

CEO Marc Zwaaneveld: “Voor Van Gansewinkel was 2015 een duidelijk transitiejaar, met focus op kostenverlaging en verbetering van onze concurrentiepositie. Wij stootten enkele niet-kernactiviteiten af, investeerden flink in onze recyclinglijnen en voerden een nieuwe, meer decentrale organisatiestructuur in. Onze resultaten over 2015 zijn dan ook conform verwachting.”

 

Investeren in duurzaamheid

Van Gansewinkel voorkomt afval aan de bron en biedt innovatieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen of energie. In 2015 gaf het bedrijf 93 procent van het verwerkte afval een nuttige toepassing, waarvan ruim 65 procent een tweede leven als grondstof; een stijging van 1,5 procent vergeleken met 2014.

Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met de visie ‘Afval Bestaat Niet’. Voor 2020 is het de ambitie om 96 procent van het afval een nuttige toepassing te geven en 75 procent tot nieuwe grondstof te recyclen. De winst moet daarbij vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie. Met de activiteiten is in 2015 de uitstoot van ruim 1,17 miljoen CO2 in de keten vermeden.

Om in de toekomst beter en nog meer grondstoffen terug te kunnen winnen, investeerde Van Gansewinkel in 2015 flink in de recyclingprocessen. Daartoe werd in Puurs de sorteerlijn uitgebreid, zijn nieuwe lijnen in Châtelet en Amsterdam operationeel geworden, is de modernste Europese glasrecyclinglijn bij Maltha in Heijningen in gebruik genomen, startte een nieuwe moderne locatie in Turnhout en neemt Van Gansewinkel Minerals dit jaar een volledig nieuwe bodemas-opwerkingsinstallatie in gebruik.

 

Ecologische voetafdruk

Ook verbeterde Van Gansewinkel de eigen ecologische voetafdruk. De afvalrecycler investeerde in verdere route-optimalisatie en het wagenpark, onder meer met nieuwe EURO 6-voertuigen en een programma gericht op bewust rijgedrag en brandstofverbruik, dat mede daardoor daalde. In totaal nam de CO2-emissie van het wagenpark met 4,1 procent af naar 69.416 ton. Daarnaast werd 3,4 procent op energie (elektriciteit en gas) bespaard in vergelijking tot 2014.

 

Doelstellingen en verwachtingen 2016

Van Gansewinkel zal een verbindende rol blijven spelen in de keten van afval naar grondstoffen. In nauwe samenwerking met klanten, leveranciers en partners blijft het bedrijf materiaalkringlopen sluiten om zowel ecologische als economische waarde uit afval te creëren.

Binnen de recycling business blijft de onderneming investeren in innovatie en kostleiderschap om aan de stijgende vraag naar hoogwaardige secundaire grondstoffen te voldoen.

Diepgaander inzicht in de financiële en duurzaamheidsresultaten van de onderneming krijg je via het Annual Report 2015 en het Duurzaamheidsverslag 2015.

 

Bron: Van Gansewinkel
Datum: 22-04-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.