Fost Plus pmd
(Beeld: Fost Plus)

Afvalsortering in bedrijven wordt kinderspel

Sinds 1 april is de uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen die de Belgen ongetwijfeld kennen van de Nieuwe Blauwe Zak ook van kracht voor bedrijven. De sorteerregels werden vereenvoudigd, waardoor nu quasi al het plastic huishoudelijk verpakkingsafval bij het pmd gesorteerd kan worden. Iedereen kan dus zowel op het werk als thuis op dezelfde manier sorteren. Wist u dat bedrijven verplicht hun afval moeten sorteren? Fost Plus en Valipac, die de inzamelings-, sorterings- en recyclingketens voor respectievelijk huishoudelijk en industrieel verpakkingsafval coördineren, helpen organisaties bij de invoering of verbetering ervan.

Meer huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak

Sinds 1 april is het systeem uniform voor meer dan 10 miljoen Belgen die in Brussel, Vlaanderen en het grootste deel van Wallonië wonen. De laatste Franstalige intercommunales maken de overstap na de zomer. Doordat quasi al het plastic verpakkingsafval door de uitbreiding van de sorteerregels selectief wordt ingezameld, wordt elk jaar zo’n 8 kg afval extra per inwoner gerecycleerd. Dankzij die nieuwe regels belanden er minder huishoudelijke verpakkingen in het restafval en worden meer verpakkingen omgezet in kwaliteitsvolle grondstoffen.

Op het werk sorteren zoals thuis

Tegelijk start de uitgebreide inzameling van plastic op voor alle bedrijven en organisaties. Dus op het werk, in de sportclub of in een pretpark mogen nu niet alleen flesjes en blikjes bij het pmd, maar ook bv. plastic zakjes, bakjes en yoghurtpotjes. 

Het sorteerproces voor industriële plastic folie (zoals folie en hoezen voor palletverpakkingen, plastic zakken van grondstoffen enz.) ziet er voor bedrijven anders uit. Francis Huysman, Managing Director van Valipac: “Industriële verpakkingsfolies behoren niet tot de pmd-fractie en worden afzonderlijk opgehaald voor recyclage. Naast de blauwe zak kunnen bedrijven speciale inzamelzakken bij privé-afvalinzamelaars kopen. In nauwe samenwerking met Fost Plus en de privé-afvalinzamelaars lanceren wij een gerichte campagne om de bedrijven op hun sorteerplicht te wijzen en hen te helpen het sorteerproces van de verschillende stromen vlotter te laten verlopen.”

Elke stroom doorloopt vervolgens een specifiek recyclagetraject waar het afval wordt omgezet in grondstoffen voor nieuwe verpakkingen of producten.

Recyclagedoelstellingen bereiken

Zoals Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus, stelt: We weten dat het grootste deel van het pmd dat buitenshuis wordt weggegooid afkomstig is van het werk. Dat is logisch, want daar brengen we het grootste deel van onze tijd door als we niet thuis zijn. We willen de hoeveelheid pmd die buitenshuis wordt ingezameld tussen 2018 en 2023 verdubbelen. Daarom is het belangrijk om bedrijven op hun sorteerplicht te wijzen en de juiste tools in te zetten.” In die zin zijn de industrie en de handel ambitieuze verbintenissen aangegaan om de impact van verpakkingsafval op het milieu te beperken.

Bedrijven een handje helpen met sorteren

Alle bedrijven in België, ongeacht de grootte of vorm, zijn verplicht hun verpakkingsafval te sorteren, ook pmd. Toch wordt er nog niet in elk bedrijf gesorteerd. Fost Plus en Valipac zullen al die bedrijven te hulp schieten.

Elk bedrijf dat in 2021 pmd begint te sorteren krijgt een welkomstpremie via een aangesloten afvalophaler. In 2019 hebben meer dan 1.200 bedrijven die gekregen. We helpen bedrijven ook om nieuwe sorteergewoonten in te voeren dankzij verschillende tips en hulpmiddelen. De bedrijven kunnen ook genieten van verschillende premies van Valipac voor het sorteren van hun industriële verpakkingen, waaronder verpakkingsfolie.

U kunt meer informatie vinden over de pmd-sortering in bedrijven en de verplichting ervan op de website: sorterenophetwerk.be.

Meer ecoTips artikels over pmd

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.