Een goede milieucoördinator is vooral een manager

Al meer dan 20 jaar moeten bedrijven met milieubelastende activiteiten, een milieucoördinator in dienst hebben. Veralgemenend gezegd gaat het om bedrijven met een milieuvergunning klasse I.  Deze medewerker fungeert als sleutelfiguur in alle processen waarbij een onderneming met het milieu te maken krijgt. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor deze job. Milieucoördinatoren dienen een erkende opleiding te volgen en zich jaarlijks bij te scholen. Ze krijgen dan ook een zeer belangrijke en complexe functie voorgeschoteld.

Op het duurzaamheidsevent van de UHasselt, schetste Dirk Putzeys het profiel van de milieucoördinator.

Dirk Putzeys behaalde zijn diploma milieucoördinator niveau A op de UHasselt. Daarna bouwde hij onder andere bij de multinational Avery Dennison, gespecialiseerd in lijmtoepassingen voor industriële en medische toepassingen, heel wat ervaring op in dit relatief nieuwe werkveld. Momenteel is Dirk Putzeys werkzaam bij CRH Structural Concrete, producent van opmaat gemaakte betonnen prefab-elementen voor bouwtoepassingen. In oktober nodigde de Hasseltse Universiteit hem uit om zijn kijk te geven op talenten en vaardigheden waarover de huidige milieucoördinatoren moeten beschikken. Dat bleken er nogal wat.

Spilfiguur

Duurzaam ondernemen gaat tegenwoordig constant over de tong,” vat Putzeys aan. “Maar wie is hier vandaag de dag daadwerkelijk mee bezig? We veronderstellen vaak dat overheden en ondernemers concrete stappen zetten. Maar het echte ploeterwerk gebeurt op het niveau van de milieucoördinatoren. Binnen onze bedrijven zijn zij de spilfiguren voor alles wat te maken heeft met ecologie.”

De milieucoördinator waakt over de naleving van de regelgeving, evalueert bedrijfsprocessen, adviseert bij managementbeslissingen, rapporteert naar de overheid toe,… en krijgt dus, op zijn zachtst gezegd, een uitdagend takenpakket voor de kiezen. Putzeys: “Als milieucoördinator zit je niet gewoon achter een bureautje verslagen te typen. Je moet overal op het bedrijf aanwezig zijn. Aankoop, productie, logistiek, administratie,… geen enkele afdeling is je vreemd. Eender wat op je bedrijf het milieu kan beïnvloeden, detecteer je en geniet je kritische aandacht. Wil je iets veranderen, dan zal je die ideeën moeten verkopen, zowel aan het management als aan de mensen op de werkvloer. Dat doe je door te discussiëren en te animeren. Bovendien zal het management je voorstellen vertaald willen zien in kosten en opbrengsten. Ook dat is een grote uitdaging. Voeg daar nog eens een berg aan mails, infovragen en inspecties aan toe en je begrijpt dat een gezonde dosis management skills vereist zijn om deze job tot een goed einde te brengen.”

Tips

Gelukkig moeten de milieucoördinatoren van vandaag dit niet meer allemaal zelf ontdekken. Met zijn jarenlange ervaring, geeft Dirk graag enkele concrete tips mee:

  1. Maak een goede legal compliance matrix. Dit is een duidelijke oplijsting van alle verplichtingen waaraan je onderneming jaarlijks moet voldoen. Geef aan wie, wanneer, wat moet regelen. Controleer op het einde van elke maand de vooruitgang en spreek alles goed door met de directie.
  2. Delegeer: Heel wat taken kan je delegeren als je hierover duidelijk communiceert. Zo kan je bijvoorbeeld de verplichte milieurondgang aan iemand anders overlaten of bepaalde mensen de taak geven om de afvalstromen in hun afdeling te controleren.
  3. Gebruik een milieu-aspectenmatrix. Dit document helpt je om de milieu-impact van je acties in te schatten en om te bepalen op welke manier je zaken kan verbeteren.
  4. Toon lef en initiatief: Wil het management processen veranderen die je als milieucoördinator niet rond krijgt. Wees dan niet bang om hen weer naar de tekentafel te verwijzen. Durf ook eens een drastische oplossing voor te stellen. Een grote investering kan op lange termijn voordeliger blijken dan ter plaatse te blijven trappelen.
  5. Blijf op de hoogte van evoluties op vlak van lucht, bodem, water, afvalstromen, energie, duurzaamheidsprojecten, regelgeving,… Die kennis verzamel je tijdens je verplichte opleiding en bijscholingen en uiteraard ook op de werkvloer.

Bron: Dirk Putzeys

Foto: Designed by Freepik

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.