Arvesta gaat carbon farming op grote schaal lanceren in België

Arvesta, brouwerij Alken Maes en maalderijen Dossche Mills en Paniflower (La Lorraine Bakery Group) lanceren een samenwerkingsmodel om op grote schaal carbon farming uit te rollen in de Belgische land- en tuinbouw. Carbon farming laat toe om CO2 in de bodem op te slaan en minder CO2 uit te stoten.

Om tot een CO2-neutrale voedingsketen te komen zullen voedingsbedrijven en retailers niet alleen hun eigen voetafdruk maar ook de voetafdruk van hun grondstoffen moeten reduceren. Vaak blijkt dat het moeilijkste om aan te pakken: het grote aantal landbouwers, de complexe agronomische realiteit en een waslijst aan maatregelen zorgen ervoor dat veel bedrijven uit de agrofood-industrie niet weten waar te beginnen.

Stap voor stap

Arvesta brengt hier verandering in door via het gecertificeerde Soil Capital-platform en landbouwers stap voor stap de CO2-voetafdruk van landbouwproducten te verlagen en bovendien de CO2-emissies per afgeleverd product te rapporteren aan de afnemer. Dit laat voedingsbedrijven toe om de voetafdruk van hun eindproduct te verlagen en om bij te dragen aan de duurzame transitie van de landbouwsector.

De eerste samenwerkingen met voedingsbedrijven zijn ondertussen opgestart en Arvesta hoopt dit de komende maanden sterk uit te bereiden. 

Rendabele strategie

Landbouwers zijn bereid om mee te stappen in een duurzamer productiemodel als dat financieel haalbaar is. Daarom begeleidt Arvesta landbouwers om aan de hand van het Soil Capital-platform de CO2-voetafdruk van landbouwbedrijven in kaart te brengen en per bedrijf een rendabele carbon-farming-strategie uit te werken op korte en lange termijn.

Zo’n strategie bestaat uit wel 120 verschillende acties op het vlak van bemesting, grondbewerking en teeltrotatie die specifiek aangepast worden aan de lokale omstandigheden. Op die manier slaagt Arvesta erin om lange-termijnsamenwerkingen met de landbouwers aan te gaan en jaar na jaar de CO2-voetafdruk systematisch te verlagen. Naast de positieve milieu-impact verbetert de aanpak ook de bodemkwaliteit.

10.000 hectare in 2023

Vorig jaar testte Arvesta het samenwerkingsmodel in een pilootproject op meer dan 2.000 hectare. Daarin werd samen met landbouwers veel ervaring opgedaan. Het leidde ook tot interessante inzichten. Zo bleek de CO2-voetafdruk van Belgische teelten in vele gevallen lager dan West-Europese gemiddelden. Belgische landbouwers doen het dus al goed.

Arvesta gelooft dat het samen met de landbouwers die deelnemen aan hun carbon-farming-project stap voor stap nog beter kan doen. ​Het is alvast de ambitie om in 2023 carbon-farming-praktijken toe te passen op 10.000 hectare landbouwgrond, met als doelstelling om minstens 5.000 ton CO2 te reduceren.

Als full-serviceprovider voor boer en tuinder is Arvesta actief in veevoeding, land- en tuinbouw, en retail (de Aveve- en Eurotuin-winkels). Ze zijn marktleider in België en hebben daarnaast ook vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.