Asbest vanaf 2018 ook verplichte privé inventaris nodig

In 2016 brachten we in ecoTips magazine al een artikel over asbest. Maar er zijn nieuwe wetgevende ontwikkelingen. Dit artikel is dus een aanvulling op het in 2016 verschenen artikel.

Tekst: Confocus ism. expert Sergé Venken, extern milieucoördinator A

Asbest leek lang geen prioriteit… noch voor de overheid noch voor privépersonen. Maar enkele zware branden – en de resulterende verontreiniging- en rechtszaken tegen producenten ten gevolge van de nefaste gezondheidsrisico’s, hebben het materiaal weer volop in de actualiteit gebracht. Ook de media besteden er weer meer aandacht aan. Dat hierbij soms te dramatisch bericht wordt, draagt bij tot een uiterst negatieve perceptie van wat eens een sterk, goedkoop en duurzaam bouwmateriaal was.

Verplichte asbestinventarisatie

Het gebruik van asbest is sinds eind jaren ’90 verboden in de Europese Unie. Maar dit verbod geldt nog lang niet wereldwijd. De overheid werkt momenteel aan een nieuw kader (o.a. voor analyse en risico-indeling) en OVAM wil tegen 2040 Vlaanderen zelfs vrij van asbest hebben.

Raar maar waar… er zijn nog altijd werkgevers die niet in orde zijn met de verplichting om een asbestinventaris te hebben voor elke werkplek. Deze verplichting is nochtans al sinds 1995 in voege. Ook in sectoren zoals de landbouw leeft nog de overtuiging dat er toch niet gecontroleerd wordt door FOS WASO en men dit gerust kan ‘vergeten’.

In 2018 ook voor privéwoningen

Vanaf 2018 wordt deze verplichting tot asbestinventarisatie uitgebreid naar de verkoop van privéwoningen. De invoering van de Vlaamse Woningpas omvat namelijk ook een verplicht gedeelte asbestinventarisatie op het moment dat je het onroerend goed wenst te verkopen.

De aanwezigheid van asbest en het type toepassingen ervan kan een invloed hebben op de marktprijs van de woning en kan door de opname ervan in de Vlaamse Woningpas dus niet meer als verborgen gebrek aangehaald worden om later af te zien van de aankoop.

Zowel industrie, landbouw als privégebouwen zijn dus gebaat bij een actuele asbestinventaris.

Meer weten?

Hoe de asbestwetgeving in elkaar steekt, hoe asbest te herkennen en hoe ermee om te gaan wordt in detail behandeld in het seminarie “Asbest: terug van (nooit) weggeweest” dat in juli plaatsheeft in Hasselt, Edegem en Gent.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.