Asbestattest voortaan verplicht

Wie een woning wil verkopen die gebouwd is voor 2001, heeft vanaf vandaag (23 november 2022) verplicht een asbestattest nodig. Dat attest wordt opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige. In Vlaanderen zijn momenteel zo’n driehonderd asbestdeskundigen actief. 

De afgelopen maanden volgden 1123 kandidaten de verplichte opleiding tot asbestdeskundige en legden 514 kandidaat asbestdeskundigen met succes een theoretisch en praktisch examen af, zo meldt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Van de geslaagde kandidaten kregen al 297 asbestdeskundigen een certificaat. Zij kunnen aan de slag op het terrein. 

Doordat opleidingen en examens intussen verderlopen, wordt de groep asbestdeskundigen elke dag groter. Toch piekte de vraag naar beschikbare asbestdeskundigen. Veel verkopers vroegen namelijk pas de voorbije veertien dagen hun asbestattest aan.

Alleen erkende certificatie-instellingen kunnen de verplichte asbestopleiding aanbieden in samenwerking met opleidingsinstellingen.

Beschikbare deskundigen

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, lanceerde OVAM daarom een oproep naar asbestdeskundigen. Dat resulteerde in een (tijdelijke) lijst met asbestdeskundigen die nog ruimte hebben in hun agenda.  

Het voortaan verplichte asbestattest bevat informatie over asbest in een gebouw en toetst of het gebouw asbestveilig is. Zo zijn koper en verkoper duidelijk geïnformeerd over de aanwezige asbesttoepassingen en over de staat waarin die verkeren. De ambitie is om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.