ev batterij lithium ion

Autobatterijen hergebruiken: noodzakelijk maar complex

Batterijen die niet meer geschikt zijn voor EV’s hebben wel nog veel capaciteit. Ze inschakelen in andere toepassingen is essentieel om grondstoffen te besparen. Europees project Circusol onderzocht de mogelijkheden en stootte op verschillende obstakels.

Europa is bijzonder afhankelijk van batterijgrondstoffen die elders ontgonnen worden. We hebben er dus baat bij om lithium-ionbatterijen niet alleen te recycleren maar ook te hergebruiken. Circusol, een Europees samenwerkingsproject onder leiding van VITO, onderzocht de mogelijkheden en brengt nu zijn eindrapport.

“EV-batterijen die niet meer geschikt zijn om een auto aan te drijven, hebben vaak nog 70 tot 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit. Het werd dus dringend tijd om te kijken hoe we er duurzamer gebruik van kunnen maken en hoe we hun capaciteit opnieuw kunnen inzetten”, zegt Grietus Mulder van VITO/Energyville, projectleider van Circusol.

Transparantie

De eindconclusie is duidelijk: bij een tweede leven voor batterijen is het cruciaal om niet op één toepassing te mikken maar op meerdere. Zo kunnen er meer batterijen worden hergebruikt. Hergebruik is bovendien prioritair wegens economisch aantrekkelijker dan ontmanteling. Dat vraagt wel volledige en transparante inzage in het batterijmanagementssysteem (BMS) en de interne systemen van de batterij. Voorlopig zijn fabrikanten nog niet verplicht om deze informatie te delen. De nieuwe Europese batterijregelgeving stelt wel dat deze informatie beschikbaar moet zijn.

Uitdagingen

De uitdagingen zijn alvast legio. Zo moeten er protocollen en normen komen voor kwaliteitseisen bij batterijen zodat die overal in Europa uniform zijn. Verder is er nood aan certificering voor het tweede leven. Hergebruikte batterijen moeten bovendien aan dezelfde hoge standaarden voldoen als nieuwe batterijen en daar zijn testprocedures voor nodig.

Pas als het niet anders kan, moeten batterijen ontmanteld en gedemonteerd worden. Een proces dat gecompliceerder is en gericht moet zijn op het terugwinnen van de nog goede modules. Tot slot vermeldt het Circusolrapport al een nieuw obstakel: Tesla heeft namelijk plannen om de batterij te integreren in de dragende structuur van de auto, wat ontmanteling moeilijker maakt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.