Bandenspanning belangrijk voor veiligheid en milieu

In opdracht van Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, ondervroeg het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) ruim duizend Belgen over hun kennis, gedrag en houding met betrekking tot de staat van hun autobanden. 

Niet alleen onveilig…

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid een duidelijke link legt tussen de staat van hun banden en veiligheid, maar jammer genoeg handelt slechts de minderheid hier ook naar.

Zo weet 80 procent van de ondervraagde autobestuurders dat rijden met versleten banden gevaarlijk is. Tegelijk blijkt slechts de helft de optimale bandenspanning te kennen. 

Om zeker te zijn van een correcte bandenspanning, dien je maandelijks je banden aan een kleine routinecontrole te onderwerpen. 78 procent van de autobestuurders doet dit niet en een kleine helft checkt helemaal nooit zijn bandenspanning. Ze rekenen erop dat de garagist dit doet. 

…ook slecht voor portemonnee en milieu

Een slechte bandenspanning brengt niet alleen een verhoogd risico op ongevallen met zich mee, maar zorgt ook voor extra slijtage en een hoger brandstofverbruik. Een ruwe berekening toont aan dat alle Belgische mobilisten samen jaarlijks zo’n 80 miljoen liter brandstof kunnen besparen, enkel en alleen door steeds met de juiste bandenspanning rond te rijden. Dit meerverbruik zorgt ook voor bijkomende uitstoot van CO2, fijn stof en NOx in de lucht.

Recytyre lanceert een sensibiliseringscampagne die autobestuurders aanzet om maandelijks zelf de staat, druk en profiediepte van de banden te controleren. 

datum: 6 januari 2017
bron: Recytyre

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.