Bandingfactoren zonnepanelen dalen

Update bandingfactoren: steun voor bestaande PV-installaties daalt

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) actualiseerde zopas de bandingfactoren voor zonnepanelen. Die weerspiegelen het bedrag dat bijgelegd moet worden om een groenestroominvestering rendabel te maken, zonder te oversubsidiëren. De bandingfactor wordt tweemaal per jaar aangepast in functie van de elektriciteitsprijzen. Zo wordt een rendement van 5 procent op de investering gegarandeerd: daalt de elektriciteitsprijs, dan stijgt de steun maar bij een hogere elektriciteitsprijs, vermindert de steun.

 

De nieuwe cijfers gelden voor de elektriciteitsproductie vanaf 1 augustus 2016 en houden rekening met:

  • de invoering van het prosumententarief voor eigenaars van PV-installaties tot en met 10 kW
  • de stijging van het btw-tarief voor elektriciteit van 6 naar 21 procent
  • de aangepaste distributienettarieven en het prosumententarief door het afschaffen van gratis elektriciteit en de doorrekening van 20 procent van de historische tekorten 2010-2014
  • een lichte daling in de vermeden elektriciteitskost (voor het jaar 2016)

De heffing ‘Bijdrage energiefonds’ die op 1 maart 2016 verhoogd werd, heeft geen impact op het steunniveau. Het is namelijk een vaste kost, of je nu zonnepanelen hebt of niet.

 

Geen steun meer

Voor PV-projecten tot 10 kW daalt de nood aan ondersteuning via groenestroomcertificaten. Deze installaties worden door de stijgende elektriciteitsprijzen uit zichzelf rendabeler. Zo is de steun voor installaties in dienst genomen tussen 1 januari 2015 en 14 juni 2015 zo goed als weggevallen. Met een hogere prijs per kWh elektriciteit bespaar je meer op elke kWh die je niet moet betalen. En vermits de investeringskost van deze panelen lager was dan bij oudere installaties, is er minder steun nodig om aan het rendement van 5 procent te komen.

Zonnepanelen met een vermogen van maximaal 10 kW die op of na 14 juni 2015 in dienst genomen werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer.

 

Boven 10 kW

De bandingfactoren voor installaties > 10 kw zijn beperkt gestegen. De steun stijgt dus licht.

 

Bekijk hier een overzicht van de bandingfactoren en de berekening van het aantal certificaten voor zonnepanelen.

 

Datum: 11-08-2016
Bron: VREG

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.