Banken klimaatimpact - system change
The phrase " System change not climate change " on a banner in men's hand. Human holds a cardboard with an inscription. Pollution. Government. Issue. Industrial. Money. Earnings. Politics - (beeld: Adobe Stock)

Banken in Nieuw-Zeeland moeten klimaatimpact in kaart brengen

De regering van Nieuw-Zeeland heeft een wet doorgevoerd die banken, investeerders en verzekeraars verplicht om transparant te zijn over de klimaatimpact van hun beleggingen en producten. Dit is een wereldprimeur.

“De verplichte rapportering brengt klimaatrisico’s en klimaatveerkracht in het hart van de financiële en zakelijke besluitvorming”, zegt de Nieuw-Zeelandse klimaatminister James Shaw. Volgens hem zal de wet de financiële sector duurzamer maken door rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. 

Groene winsten

Financiële bedrijven van een zekere grootte worden dus verplicht om de klimaatimpact van hun investeringen aan te geven. Concreet gaat het om de tweehonderd grootste spelers op de financiële markt in Nieuw-Zeeland: grote verzekeraars, banken, beursgenoteerde bedrijven en vermogensbeheerders.

Banken en financiële bedrijven zullen daarnaast ook moeten bewijzen hoe ze klimaatgerelateerde risico’s vermijden en actief groene winstmogelijkheden nastreven. De Nieuw-Zeelandse financiële waakhond – The Financial Markets Authority – gaat de rapportering controleren. Vanaf het boekjaar 2023 gaat de verplichting in.

Zo wil het land de financiële sector duidelijk maken dat investeringen met een hoge CO2-voetafdruk te risicovol geworden zijn, zowel financieel als ecologisch. Volgens de regering zal het land hierdoor ook concrete stappen zetten richting de eigen klimaatdoelstellingen. Het land wil tegen 2035 al zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen, om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Via een openbaar register zullen burgers bijvoorbeeld kunnen kiezen bij welke bank ze een lening aangaan, of bij welke vermogensbeheerder ze willen beleggen, op basis van hun klimaatvriendelijkheid.

Kampioen zonder resultaten

Hoewel Nieuw-Zeeland vaak kampioen is op vlak van ambitie en klimaatwetgeving – het is één van de weinige landen die een netto nul-uitstootdoelstelling in de wet heeft verankerd – kan het dat nog niet vertalen in een daling van de CO2-uitstoot. Tussen 1990 en 2018 is de netto-uitstoot zelfs met 57 procent gestegen, waarmee het tot de slechtst presterende landen van de OESO behoort. Sindsdien is er nog geen beterschap gemeld.

Volgens Climate Action Tracker, dat klimaatbeleid wereldwijd monitort, vertrouwt Nieuw-Zeeland te veel op de heilzame effecten van bebossing en ecologisch landgebruik, en laat het na om daadwerkelijk de uitstoot van de koolstofintensieve industrie naar beneden te brengen. 

Minister Shaw lanceerde het wetsontwerp destijds met als argument dat “een netto-nuluitstoot tegen 2050 simpelweg onmogelijk is” zonder de klimaatimpact van financiële diensten in kaart te brengen.

“Nieuw-Zeeland is een wereldleider op dit gebied en het eerste land ter wereld dat verplichte klimaatrapportering voor de financiële sector invoert. We hebben een kans om de weg vrij te maken voor andere landen om klimaatgerelateerde transparantie verplicht te maken”, aldus Shaw.

Bekijk ook de scores van de Europese Unie op Climate Action Tracker (België is niet apart ingedeeld).

Meer ecoTips artikels over klimaat

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.