EasyBat
(Beeld: Bebat)

Bebat en Fluvius lanceren batterijpaspoort “EasyBat” om levensloop batterijen beter op te volgen via blockchain

Bebat werkt na een geslaagd proefproject met Fluvius aan een nieuwe op blockchain gebaseerde applicatie. Het nieuwe platform met de naam “Easybat” werd in samenwerking met Energy Web uitgewerkt en laat toe om de volledige levensloop van industriële batterijen en hun samenstellende modules zoals thuisbatterijen en andere batterijtoepassingen voor energieopslag levenslang op te volgen. Waar het registreren, rapporteren en opvragen van data over waarborgen, garanties en de aanvaardingsplicht van dergelijke batterijen tot vandaag een administratieve rompslomp blijft voor producenten, installateurs, eigenaars en keuringsinstanties, brengt Easybat nu alle essentiële  data samen in één applicatie. Met die applicatie kunnen alle actoren die betrokken zijn in de levensloop van een industriële energieopslagbatterij en haar modules aan de slag. Op termijn zullen ook EV-batterijen in de applicatie kunnen worden opgevolgd.

Batterijen (nog) beter in kaart brengen dankzij blockchain

Omdat meer en meer batterijen dankzij een circulaire aanpak steeds vaker een tweede leven krijgen – denk maar aan de batterij van een elektrische wagen die na een aantal gebruiksjaren word ingezet als thuisbatterij – wordt ook de registratie, rapportering en administratie van batterijen een stuk complexer voor zowel professionele stakeholders als eindgebruikers. Hoewel de transitie naar een meer circulaire economie bijzonder goed is voor het milieu, zorgt de meer complexe administratie rond de aanvaardingsplicht en de daarmee gepaard gaande waarborgen, het correct gebruik van de batterij tijdens haar levensduur en eindelevensoplossingen steeds vaker voor kopzorgen bij zowel de consument als bij de verdeler of producent van industriële (opslag)batterijen.

Met EasyBat willen Bebat en Fluvius nu deze administratieve rompslomp van certificaten, registratiedocumenten, rapportering en andere essentiële informatie of data met betrekking tot de wettelijke aanvaardingsplicht en de levensloop van een batterij vereenvoudigen. Dat doen de organisaties door alles op één applicatie samen te brengen en beschikbaar te maken in functie van wat en wie het nodig heeft.

EasyBat is namelijk een platform dat gebaseerd is op blockchaintechnologie in combinatie met decentrale identiteitstechnologie en zal toelaten om voor elke batterij een zogenaamd “batterij-paspoort” te creëren. Dat paspoort bevat alle informatie die consumenten, installateurs, keuringsorganisaties en batterijproducenten nodig kunnen hebben om geïnformeerde keuzes te maken over de levensloop van een (thuis)batterij. Ook voor Bebat, netbeheerders als Fluvius en de overheid zal EasyBat een nuttig instrument zijn om een beter zicht te krijgen op het bestaande batterijnetwerk. Door alle informatie in ’een digitaal paspoort te registreren, wordt het voor consumenten en installateurs een pak eenvoudiger om door het administratieve kluwen van de opvolging van een (thuis)batterij en zijn modules te navigeren.

De informatiedrempel verlagen ten voordele van zowel consument als producent

Al van bij de ontwikkeling van een batterij kan EasyBat belangrijke informatie van een batterij registreren. Producenten kunnen door een QR-code te scannen alle mogelijk informatie van een batterij toevoegen aan het batterijpaspoort. Dat is nuttige en verplichte informatie voor de rapportering van de zogenaamde “put on market” die voorgeschreven is door de aanvaardingsplicht en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Zodra dat gebeurd is, kunnen consumenten met diezelfde QR-code en dankzij de EasyBat applicatie alle informatie raadplegen en zo nodig ook nieuwe informatie toevoegen. Installateurs en keuringsdiensten kunnen op hun beurt informatie raadplegen om veilig en efficiënt een batterij te installeren, demonteren en te toetsen op conformiteit. Dankzij een eenduidig digitaal batterijpaspoort via een app te creëren wordt essentiële informatie over batterijen en hun modules dus een stuk toegankelijker, of ze nu gloednieuw van de band rollen of als second-life toepassing dienst doen. Bovendien zijn gegevens dankzij de gekozen technologie zeer eenvoudig uit te wisselen met andere systemen zonder afbreuk te doen aan privacy – en beveiliging van data.

Philippe Decrock van Bebat: “Met EasyBat kan niet alleen Bebat, maar ook de consument concrete data die aan een individuele batterij gelinkt is opvolgen om zo bijvoorbeeld een beter zicht te krijgen op haar capaciteit, gewicht, chemische samenstelling, ontwikkelaar, serienummer en gebruiksgeschiedenis. Dat is niet alleen een hele administratieve verbetering; het laat ons ook toe om de batterijmarkt nog beter in kaart te brengen met het oog op eindelevenstoepassingen en nog meer in te zetten op duurzame recyclage en circulaire economie bij de reverse logistics.”

Ook voor het netbedrijf Fluvius komt EasyBat op een goed moment. Dankzij de nieuwe applicatie kunnen batterijen immers doorheen hun volledige levensloop, van productie tot en met ontmanteling en recyclage opgevolgd worden. ’Een digitaal paspoort helpt met andere woorden niet alleen om informatie te verkrijgen, maar ook om de meer gespecialiseerde batterijtechnologie, die steeds vaker in omloop is, beter in kaart te brengen en zo een gedetailleerder en juister beeld van de bestaande batterij-infrastructuur te krijgen.Naast batterijen (van thuis tot industriële batterijen) kan deze technologie ook potentieel worden ingezet voor het opvolgen van eender welke asset die bij consumenten ontstaat en veelal door hen beheerd wordt. Fluvius zal deze technologie dan ook blijven opvolgen en onderzoeken of deze aanpak ook een positieve bijdrage kan zijn tot efficiëntieverhoging bij andere types assets zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en laadinfrastructuur.

Joris Soens, Assets & Netarchitectuur bij Fluvius: “Deze aanpak reikt veel verder dan het opvolgen van dergelijke batterijen overheen hun levensloop. Door een digitale kopie van batterijen te voorzien, en dan met name second-life toepassingen als thuisbatterijen, kunnen netbrijven zoals Fluvius meer dan ooit zicht krijgen op bepaalde details van het fysieke energienet. Want ook thuisbatterijen maken meer en meer deel uit van onze energievoorzieningen. Dankzij EasyBat kunnen we over extra gegevens beschikken, die ons zullen helpen beter te begrijpen hoe onze netten belast worden en waar oplossingen voorhanden zijn om overbelasting te vermijden. Dat zal in de toekomst aan belang winnen om onze netten efficiënt te blijven uitbaten.

Beide partijen voorzien om Easybat tegen het einde van het jaar te kunnen lanceren.

Meer ecoTips artikels over batterijen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.