Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling publiceert advies rond herstelbeleid na corona

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft een advies gepubliceerd over het herstelbeleid dat tot doel heeft de economie in ons land te ondersteunen na de coronalockdown.

De raad meent dat dit herstelbeleid gebaseerd moet zijn op een langetermijnvisie die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling integreert. Het heeft geen zin vandaag beleidsoplossingen voor te stellen voor economisch herstel op korte termijn die nog grotere problemen voor de toekomst met zich brengen.

De FRDO poneert dat een langetermijnvisie voor de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij niet alleen het herstelbeleid op korte termijn dient te oriënteren, maar dat het er eveneens een belangrijke impuls voor kan betekenen. De doelstelling van een koolstofarme economie die zuinig omspringt met energie en grondstoffen, kan bijdragen tot het aantrekken van onze economie vandaag.

In zijn advies gaat de raad nader in op de principes van een herstelbeleid in het kader van een transitie naar duurzame ontwikkeling, en formuleert hij ook een aantal ideeën op het vlak van de financiering van het herstel.

Het volledige advies vind je hier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.