Samensmelting COBEREC en go4circle een feit

Sinds 1 januari 2020 gaan de federaties COBEREC en go4circle als een één federatie door het leven. De eengemaakte federatie roept de nieuwe regeringsploegen op om hun recyclageambities ook waar te maken.

De federaties COBEREC en go4circle kennen elkaar al langer. De eerste samenwerkingsprojecten dateren al van 15 jaar geleden, en sindsdien zijn ze steeds meer naar elkaar toe gegroeid. “Door nu de stap naar een fusie te zetten, willen we onze schaal vergroten en onze efficiëntie verhogen”, aldus general manager Stany Vaes.

De fusie zal de sector meer slagkracht geven, en dat zal de komende maanden van belang zijn. De nieuwe gewestelijke regeringsploegen zullen dit jaar op kruissnelheid komen en hebben in hun regeerakkoorden duidelijk ambitie getoond op vlak van hergebruik en recyclage van gebruikte materialen. Dankzij de fusie werpt de nieuwe federatie zich op als dé partner van de gewestregeringen om die ambities in de praktijk te brengen: de ‘nieuwe’ federatie vertegenwoordigt immers zo’n 350 bedrijven die actief zijn in de inzameling, sortering, recyclage en eindverwerking van allerlei gebruikte materialen. De nieuwe federatie heeft aan het begin van het nieuwe jaar dan ook een toepasselijke wens voor de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Alain Maron en Céline Tellier: “Laten we dit jaar samen uw recyclageambities waarmaken en een circulaire toekomst bouwen voor alle gebruikte materialen in ons land, en daarbuiten.”

Op de nieuwe naam voor de ééngemaakte federatie is het nog even wachten. “In juni zullen we die bekendmaken”, laat Maarten Geerts, communications manager bij go4circle, weten.

 

               

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.