Week van de Bij: hoe kunnen bedrijven bijdragen aan minder bijensterfte?

Departement Omgeving organiseert van zondag 31 mei tot en met zondag 7 juni 2020 de zevende editie van de Week van de Bij. Die ‘prikkelweek’ wil burgers en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van de bijen. Maar ook bedrijven.

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Met de Week van de Bij wil Departement Omgeving daar iets aan doen. Het mikt ook op bedrijven.

Al gedurende enkele jaren is de bijensterfte in onze streken opmerkelijk groot. In 2013 haalde meer dan 36 % van alle bijenvolken de lente niet. Vergeleken met de rest van Europa scoorden we daarmee ontzettend slecht. Voor die bijensterfte zijn er drie hoofdoorzaken. Een eerste oorzaak is de varroamijt, een Aziatisch spinnetje dat haar eitjes legt op de larven van de bij. Een tweede oorzaak: pesticideresidu’s. Aan die twee zaken kunnen bedrijven natuurlijk weinig doen. Wel aan de derde hoofdoorzaak: een enorme achteruitgang van het voedselaanbod de laatste zestig jaar. Vooral stuifmeel is heel erg belangrijk. Het zijn de eiwitten voor de larven van de bij en de hommel. De toename van beton, asfalt en gebouwen zorgden voor een afname van het areaal. In de landbouw worden de gewassen steeds ‘properder’; geen wild plantje blijft staan. Er resten nog maar weinig braakliggende percelen met wilde planten en bloemen. Alles is in gebruik. Luzerne en klavers verdwenen al geruime tijd van de akkers. De opkomst van de klepelmaaier zorgde voor minder braamstruwelen. Netheid en veiligheid op openbare domeinen resulteerden in een achteruitgang van de diversiteit.  De particuliere tuin werd  steeds kleiner en netter met liefst zo weinig mogelijk onderhoud.  Het spreekt dus voor zich dat bijdragen aan een grotere biodiversiteit voor bedrijven een speerpunt moet zijn.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een grotere biodiversiteit, waar de bijen wel bij varen. Zo kan een bedrijf alleen al door duurzame keuzes te maken op het vlak van grondstoffen een impact hebben op biodiversiteit wereldwijd. Ook dichter bij huis kunnen eenvoudige maatregelen – herontwerp terreinen, aandacht voor streekeigen natuur, wat bloembakken op het terras … – kansen bieden voor meer biodiversiteit. Dat levert trouwens niet alleen voordelen op voor bijen en de natuur bij uitbreiding, maar ook voor werkgevers en werknemers zelf.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.