Social Progress Index 2020 is bikkelhard: SDG’s van VN pas in 2092 vervuld

Uit de index waarmee het in Washington gevestigde Social Progress Imperative (SPI) de sociale vooruitgang in 163 landen meet, blijkt dat de wereld de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) pas in 2082 zal bereiken, in plaats van zoals gepland in 2030. Met de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen willen de VN de mensheid bevrijden van armoede en de planeet duurzamer maken. Bovendien blijkt ook dat COVID-19 de vooruitgang met nog eens tien jaar zal vertragen, zodat de vervulling van de SDG’s pas in 2092 een feit zal zijn of dus pas 62 (!) jaar na de streefdatum.

Enkele andere belangrijke bevinding uit de Social Progress Index 2020 – die samengesteld wordt door SPI, een Amerikaanse non-profitorganisatie gevestigd in Washington en de sociale prestaties rangschikt van 163 landen in de afgelopen tien jaar, op basis van 50 afzonderlijke criteria – op een rijtje:

  • de wereldwijde vooruitgang is gestagneerd op het gebied van persoonlijke veiligheid en slechts bescheiden verbeterd op het gebied van gezondheid en welzijn, persoonlijke vrijheid en keuzevrijheid;
  • er is bijna geen vooruitgang geboekt op het gebied van milieukwaliteit;
  • de wereld scoort het beste op het gebied van voeding en medische basiszorg, onderdak, water en sanitaire voorzieningen en toegang tot basiskennis;
  • de wereld is drastisch verbeterd wat betreft toegang tot informatie en communicatie dankzij de vooruitgang van de technologie en communicatie-infrastructuur in de derde wereld;
  • de VS gaan als enige G7-land achteruit op het gebied van sociale vooruitgang. Met Brazilië en Hongarije gingen daarnaast slechts twee andere landen het afgelopen decennium achteruit op dat vlak;
  • ontwikkelingslanden maken een inhaalslag;
  • slechts 13 landen presteren beter dan het nationale inkomen, met Kirgizië en Ghana als uitschieters. 35 landen presteren ondermaats, met op kop Saudi-Arabië en Equatoriaal Nieuw-Guinea.

Dat de coronacrisis de voortgang van de realisatie van de SDG’s zou vertraging, leed geen twijfel, maar nu kunnen we daar dus ook een tijdspanne op plakken: tien jaar. De gegevens tonen aan dat hogere niveaus van sociale vooruitgang geassocieerd worden met lagere percentages van COVID-19-besmetting.

Maar we moeten ons niet verstoppen achter de pandemie. Want de gegevens van SPI tonen aan dat de vooruitgang van de wereld op het vlak van het terugdringen van armoede en het verduurzamen van de planeet sowieso veel te traag gaat. In vergelijking met 2011 zijn we er slechts met een paar percentages op vooruitgegaan en aan dit tempo – en dus zonder COVID-19 – zouden we de SDG’s pas vervullen in 2082, terwijl de streefdatum 2030 is.

“Verloren decennium”

In een reactie op de resultaten zegt Michael Green, CEO van SPI: “De COVID-19-pandemie heeft kwetsbaarheden en gebreken in onze samenleving blootgelegd. Problemen als armoede, raciaal onrecht en genderongelijkheid zullen verergeren als gevolg van de pandemie, door de gevolgen voor onder meer de gezondheidszorg, het werk en het onderwijs. Kortom, de wereld staat voor een mogelijk verloren decennium van vooruitgang op weg naar de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd is dit een uniek moment, omdat we de uitdagingen waar we nu mee worden geconfronteerd, kunnen zien als een kans voor systematische verandering en om echte sociale vooruitgang te boeken.”

Sharon Thorne, lid van de raad van bestuur van SPI en van de raad van bestuur van Deloitte vult aan: “De index legt voorts de groeiende ongelijkheid binnen onze samenleving bloot en de toenemende dreiging van de klimaatverandering. COVID-19 heeft de vraag naar het gezamenlijk oplossen van mondiale uitdagingen door samenwerking tussen bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld alleen maar vergroot. Dit is het moment om de voortgang naar de vervulling van de SDG’s te versnellen.’

Meer ecoTips artikels over de SDG

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.