Belgen zamelden in 2021 record van 3.631 ton batterijen in

Bebat kon de teller dit jaar afsluiten op 3.631 ton batterijen, een stijging van 8% tegenover 2020. Daarmee haalt de organisatie haar hoogste inzamelresultaat sinds de oprichting 26 jaar geleden.

Ondanks de sluimerende aanwezigheid van het coronavirus, hebben de Belgen opnieuw een inzamelrecord beet. 2021 was in alle opzichten anders dan 2020 met een langzame maar zekere terugkeer naar de normaliteit. Die terugkeer heeft zich duidelijk getoond in het inzamelgedrag van de Belgen. De inzamelcijfers scheren immers weer de hoogste toppen waardoor het tonnage aan ingezamelde batterijen opnieuw boven de resultaten van 2019 prijkt.

Ook het totale aantal nieuwe batterijen dat jaarlijks op de markt wordt gebracht, zit stevig in de lift. Met een stijging van 9% kent de batterijmarkt opnieuw een significante groei, wat het belang van een goede inzamelstrategie onderstreept. Deze stijging wordt voornamelijk teweeg gebracht door een groei in alkaline (16%), lithium primaire batterijen (7%), nikkel-hydride batterijen (8%) en lithium herlaadbare batterijen (4%).

Nieuwe inzamelrecipienten goed gebruikt door de burgers

In 2021 lanceerde Bebat ook een gloednieuwe inzamelstrategie onder de slagzin “meet je het, dan weet je het”. Dankzij een vernieuwde inzamelkubus en inzamelvaten konden consumenten makkelijk bepalen of een lege batterij al dan niet bij een gewoon inzamelpunt kan worden binnengebracht, dan wel bij een recyclagepark. De nieuwe inzamelstrategie moest er vooral voor zorgen dat consumenten hun lege batterijen steeds naar het juiste inzamelpunt brengen.

Dat die inzamelstrategie werkt, blijkt niet alleen uit de algemene stijging van het inzamelcijfer, maar ook uit de inzamelefficiëntie van Bebat. Dat cijfer toont aan hoeveel van de totale weggeworpen batterijen Bebat effectief inzamelt. Ook dit jaar ligt de inzamelefficiëntie opnieuw boven de 90%. Dat wil zeggen dat er slechts 1 batterij per 100 kg huisvuil verkeerdelijk wordt weggegooid.

Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat: “Vorig jaar lanceerden we onze nieuwe inzamelstrategie. De afgelopen jaren zagen we een gestage toename van het aantal en soorten batterijen die voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Het is dan ook logisch dat we onze inzameldynamiek hieraan moesten aanpassen.  De sensibiliseringscampagne die we via verschillende kanalen hebben gelanceerd heeft duidelijk haar effect: het nieuwe inzamelgedrag is al goed ingeburgerd en de inzamelcijfers gaan sterk omhoog. Bovendien zien we dat de gekende inzamelkanalen het goed blijven doen. Dankzij de inspanningen van alle Belgen en onze partners is 2021 voor ons een bijzonder geslaagd jaar, waarvoor we iedereen van harte willen bedanken!.”

Retail, recyclageparken en bedrijven blijven de belangrijkste inzamelkanalen

Ook de mix van verschillende inzamelkanalen blijkt stand te houden in 2021. Inzamelpunten via retailkanalen (supermarkten, buurtwinkels, etc.) zijn goed voor 19,7% van de ingezamelde batterijen, een stijging met 1,1%. Ook recyclageparken blijven het goed doen: 26,3% van de ingezamelde batterijen komen via deze weg bij Bebat terecht. De absolute koplopers in inzamelen blijven weliswaar onze bedrijven. Meer dan een derde van alle ingezamelde batterijen (36,2%) worden ingezameld bij inzamelpunten die worden beheerd door bedrijven. Samen zijn deze drie kanalen goed voor 82,2% van alle ingezamelde batterijen.

En niet enkel de resultaten van de inzameling zitten dit jaar in stijgende lijn. Ook het aantal deelnemers gaat in 2021 sterk vooruit. In 2021 groeide het aantal aangesloten bedrijven met 416 tot 4.090. Dat toont enerzijds het vertrouwen van de industrie om voor de ophaling, ontmanteling en recyclage van batterijen met Bebat samen te werken. Anderzijds bevestigt deze stijging ook dat het batterijlandschap nog steeds in volle evolutie zit.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.