BACA
(Beeld: The Shift)

Belgian Alliance for Climate Action blaast eerste kaars uit

Op 13 november ondertekenden 197 landen in Glasgow het kersverse, sterk gedebatteerde klimaatakkoord op COP26. Belangrijke vooruitgang laat zich optekenen in de unanimiteit over ‘de uiterste opwarmingsgrens van 1,5°C’ en de noodzakelijke, collectieve inspanningen om deze te vrijwaren. Het akkoord omvat cruciale elementen die deelnemende landen herinneren aan de noodzaak om hun uitstoot tegen 2030 quasi te halveren. Maar de vooropgestelde maatregelen zijn samen niet voldoende om de 1,5°C-doelstelling effectief te halen. Het is daarom belangrijk dat klimaatactie een acute, gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Niet alleen van de overheden die het akkoord mee onderschrijven, maar ook van niet-gouvernementele actoren, niet in het minst van de bedrijfswereld.

Dat COP26 de bedrijfswereld niet onberoerd laat, blijkt uit de slagkracht van allianties zoals The Marrakesh Partnership en Race to Zero, waarin bedrijven en andere niet-gouvernementele actoren samen het klimaatheft in handen nemen. Race to Zero bijvoorbeeld is een wereldwijde campagne waarin het leiderschap en de steun van bedrijven, steden, regio’s en investeerders wordt gebundeld voor een gezond, veerkrachtig koolstofvrij herstel dat toekomstige bedreigingen voorkomt, fatsoenlijke banen schept en inclusieve, duurzame groei ontsluit. De campagne mobiliseert een coalitie van toonaangevende net-zero initiatieven, die 733 steden, 31 regio’s, 3.067 bedrijven, 173 van de grootste investeerders en 622 hogere onderwijsinstellingen vertegenwoordigt. Gezamenlijk zijn deze actoren nu goed voor bijna 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot en meer dan 50% van het BBP. Of zoals Financial Review het verwoordt: ‘Something has shifted in the business world.’ Klanten en investeerders houden bedrijven steeds meer verantwoordelijk voor hun inspanningen in de transitie naar een net-zero economie. Samen met de wetenschap dat de klimaatcrisis onmiskenbaar financiële risico’s met zich meedraagt, herkennen bedrijven steeds meer het belang van hun rol als daadkrachtige, impactvolle spelers op het klimaatveld. Deze shift vraagt om meetbare, concrete actie.

BACA’s eerste verjaardag 

Enter Science Based Targets (SBT’s). De methodologie zag het daglicht na de klimaattop in Parijs (2015) en is vandaag dé werkterm voor bedrijven die behapbare, wetenschappelijk gebaseerde en effectieve acties willen ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering. Intussen tekenden 1.000 bedrijven in voor een SBT-traject dat hen toelaat hun bedrijfsactiviteiten in lijn te brengen met de 1,5°C-grens. Nog eens 2.000 bedrijven mikken via diezelfde methodologie op ‘well below 2°C’.

In België staat de teller op 86 bedrijven van divers pluimage. Goed voor meer dan 293.000 werknemers, verenigen zij zich in de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een gemeenschappelijk initiatief van WWF Belgium en The Shift dat op 28 oktober 2021 haar eerste kaars uitblies. Méér dan de maatregelen van het COP26-akkoord afwachtend, gaat elk van hen er prat op NU, SAMEN actie te ondernemen. 

“BACA helpt ons om aan de hand van wetenschappelijk gebaseerde feiten een duidelijke richting te geven aan de veelheid aan klimaatinspanningen die bedrijven kunnen ondernemen.” zegt Quentin Lanceron (consultant bij Greenfish). Rebecca Lefevere, sustainability manager bij VUB, voegt daaraan toe: “Je moet de juiste mensen betrekken binnen je organisatie. Enkel zo kan je je uitstoot correct in kaart brengen en creëer je betrokkenheid en enthousiasme.” Naast het vergaren en delen van kennis, stelt BACA ook samenwerking tussen bedrijven voorop, tot over de sectorgrenzen heen. Die uitwisseling is logisch als je weet dat de aanvoerketen voor vele bedrijven de belangrijkste emissiebron vormt. “Onze indirecte emissies dragen bij tot 94% van onze totale uitstoot”, zegt Sabine Pauquay, Public Affairs Manager bij Velux. “Partnerschappen met o.a. onze toeleveranciers zijn dan onontbeerlijk”, klinkt het. Magali Frankl (Responsible Business Lead, Accenture) voegt daaraan toe: “Lokale en concrete samenwerking met leveranciers, partners en klanten is hierbij cruciaal en BACA is het ideale platform om dergelijke lokale klimaatacties te faciliteren en best practices te delen.”

Toch blijft het voor vele organisaties een uitdaging om de stap naar SBT’s te zetten. Marie Delvaulx, directrice van The Shift, verzekert dat je als bedrijf niet perfect hoeft te zijn om ermee te starten:Heel veel bedrijven, zelfs de grote spelers, weten nog niet hoe ze die targets gaan realiseren. Via de samenwerking die het BACA-platform faciliteert, kunnen ze ervaringen uitwisselen en testen. Niemand heeft het juiste antwoord nu al, maar je moet wel ergens beginnen.”

De 86 BACA-leden zijn het werkende bewijs dat het mogelijk is. Niet alleen om de uitstoot te halveren tegen 2030, maar ook om de maatregelen voortvloeiend uit COP26 te overstijgen en de weg naar een zero-emissie economie te consolideren. Samen vormen ze een inspirerende gemeenschap van front runners. Het is nu zaak die gemeenschap te laten groeien, in aantallen en in ambitie. Engageer je om ook jouw organisatie in lijn te brengen met het klimaatultimatum.

www.belgianallianceforclimateaction.org 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.