BACA - SBT is een werkwijze om klimaatdoelstellingen te formuleren
(Foto: BACA - The Shift)

Belgian Alliance for Climate Action gestart met ervaringsuitwisseling tussen bedrijven

In de schoot van The Shift ontstond, in samenwerking met WWF, de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Dat is een netwerk van bedrijven die klimaatdoelstellingen uitschreven of willen uitschrijven, maar niet de juiste handvatten vinden om er concreet en efficiënt werk van te maken. Naar eigen zeggen is het BACA-netwerk de ideale plek om ervaringen en kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en andere ondernemers aan te moedigen door je eigen voorbeeld. Die kennisuitwisseling is intussen concreet geworden.
BACA werft deelnemers die zich willen engageren om hun klimaatdoelstellingen te laten evalueren en opvolgen in het Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi is een wereldwijd initiatief, opgestart door The Carbon Disclosure Project, WWF, World Resources Institute en UN Global Compact. Het biedt verschillende wetenschappelijke methodes om te berekenen hoe snel en in welke mate bedrijven hun CO2-uitstoot moeten verminderen om in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de Parijsakkoorden.

Doelstellingen op maat van bedrijf

De inbreng van bedrijven om verdere klimaatopwarming tegen te gaan, is cruciaal. Het binnenloodsen van de SBT in hun duurzaamheidsbeleid is dan ook noodzakelijk volgens de initiatiefnemers. Het SBTi wil de ver-van-je-beddoelstellingen uit de Parijsakkoorden tastbaar en uitvoerbaar maken voor een individueel bedrijf. De SBT bieden bedrijven een duidelijk afgebakend pad om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Een doelstelling is ‘science based’ als ze in lijn ligt met wat klimaatwetenschappers noodzakelijk achten om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, daarbij strevend naar een opwarming van niet meer dan 1,5°C. Dat betekent een wereldwijde halvering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een netto-zero-uitstoot tegen 2050. Die doelstellingen werden vastgelegd op de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 (COP21). 

Weer een koolstofmeetinstrument? 

Weer een koolstofmeetinstrument? Niet helemaal. “Op zich zijn de SBT absoluut geen meetinstrument”, zegt Bart Corijn, coördinator van BACA. Volgens verscheidene bedrijven die het SBTi-traject inmiddels aanvatten, biedt het SBTi wel meer concrete houvast en meer geloofwaardigheid dan de meeste andere ‘carbon measure’-methodes. De verplichte jaarlijkse rapportage wordt ook extern getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. Bart Corijn verklaart: “SBT is een werkwijze om klimaatdoelstellingen te formuleren. De vertaling van het Parijsakkoord naar jouw bedrijf, zou je kunnen zeggen. Je moet uiteraard vertrekken van een meting en die moet gebeuren volgens het internationale GHG protocol.
Eenmaal je targets goedgekeurd zijn door SBTi moet je rapporteren over de opvolging en uitvoering ervan. SBTi is dus geen rapporteringssysteem, wel een methodologie om je klimaattargets te bepalen. Zoals ze zelf zeggen: ‘it ensures you do your fair share’.” 

Bedrijven

In het SBTi kunnen bedrijven kiezen of ze hun eigen uitstootdoelstellingen willen afstemmen op die 2°C of toch hoger mikken, naar minder dan + 1,5°C. Op 11 februari 2021 hadden wereldwijd 1.199 ondernemingen zich geëngageerd, waarvan 403 die zich richten op minder dan + 1,5°C. Achttien Belgische bedrijven doen ook mee. 

Het SBTi werkt niet voor organisaties en overheidsinstellingen, maar moedigt hen wel aan om met de criteria en doelstellingen aan de slag te gaan. Uit SBTi werd nog een tweede netwerk geboren, dat zich breder richt dan enkel naar bedrijven, en dat niet enkel de uitstoot van broeikasgassen, maar ook biodiversiteit aanpakt: het Science Based Targets Network (SBTn).

Succes

Wat bepaalde het succes van SBTi? Bart Corijn: “Het initiatief bestaat al vijf jaar, maar kreeg in het begin veel minder tractie. Nu heel wat grotere spelers dit volgen krijgen zij veel meer zichtbaarheid en groeit de interesse. Het succes heeft volgens mij ook te maken met de verhoogde aandacht voor en de urgentie van het klimaatvraagstuk.” 

Volgen voldoende bedrijven BACA en SBTi en zijn het er zo veel dan vooropgesteld was? “Ik had een doel voor ogen om te behalen na drie jaar”, aldus Bart Corijn. “Nu, zes maanden na lancering, hebben we 75% van dat doel behaald. Dus ja, wij zijn tevreden. Is dat echter voldoende voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in België? Neen, maar het geeft al wel een belangrijk signaal.” 

Stappen

Bedrijven die willen toetreden tot BACA moeten zich, uiterlijk twaalf maanden na hun aansluiting, officieel engageren bij het SBTi. Daarna hebben ze 24 maanden de tijd om geloofwaardige doelstellingen uit te schrijven.

Een bedrijf dat aan SBTi deelneemt, zet vijf stappen. Ten eerste je engagement via een intentiebrief bekendmaken. Daarna ontwikkel je een doelstelling of doelstellingen rond emissiereductie, volgens de criteria die het SBTi ontwikkelde. Ten derde dien je je doelstellingen bij SBTi in voor een officiële goedkeuring. Dan kondig je publiek je doelstellingen aan en communiceer je er met je belanghebbenden over. Ten slotte rapporteer je jaarlijks over de emissies van je bedrijf, je vooruitgang en de gemiste doelstellingen.

Ook kmo’s

Wie de lijst van deelnemende bedrijven bekijkt, zal zien dat vooral grote en héle grote jongens meedoen. Maar het is uitdrukkelijk de bedoeling om ook kmo’s te laten participeren. Die maken wereldwijd immers 90% van de bedrijven uit en zorgen voor 50% van de tewerkstelling. Voor kmo’s is er dan ook een apart SBT-traject.

Tijdens een webinar op 11 februari bracht The Shift/BACA haar leden samen om na te gaan hoe en in welke mate het SBTi voor Belgische kmo’s interessant kan zijn. De definitie van kmo is vrij breed: bedrijven met minder dan 500 werknemers. 

Wat hebben de aangesloten bedrijven tot nu toe vooral van mekaar geleerd? “De grootste toegevoegde is er als bedrijven met een gelijkaardige speler qua sector of activiteit kunnen praten”, stelt Bart Corijn vast. “Dat blijkt echt wel heel goed te werken. Bedrijven zijn vooral op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe pak je dit nu praktisch aan, waar te beginnen, met wie in zee gaan als consultant of partner … ?”

Zijn de bedrijven tevreden over de infouitwisseling en leerervaringen? Bart Corijn lacht: “Dat moet je aan de bedrijven zelf vragen. In sommige sectoren gaat dat wat makkelijker dan andere, dat heeft onder meer met concurrentie te maken. In het algemeen verloopt die infouitwisseling behoorlijk vlot.” 

BACA zal op regelmatige tijdstippen netwerkevenementen organiseren waarbij ervaringsuitwisseling, kennisdeling en tips centraal staan.

Meer artikels over Science Based Targets

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.