recylage huishoudelijk afval
(beeld: Fost Plus)

België recycleert meer dan 94% van alle huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus maakte de sorteer- en recyclagecijfers voor 2020 bekend. Daaruit blijkt dat 94,9% van de ruim 805.000 ton verpakkingen die in 2020 op de Belgische markt kwamen, kon gerecycleerd worden.

De recyclagecijfers voor huishoudelijk verpakkingsafval stijgen voor het vijfde jaar op rij. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de uitbreiding van de sorteerboodschap voor plastic verpakkingen. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak zamelen we gemiddeld 8 kg meer PMD in per inwoner voor recyclage. Daarmee stijgt de recyclagegraad voor plastic verpakkingen tot 51%, en dat vijf jaar vóór de Europese doelstelling van 50%. We recycleren ook steeds meer verpakkingen in eigen land. Daarmee is België koploper in de recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

PMD en glas

In 2020 recycleerden de Belgen 32,2 kg glas, 16,9 kg verpakkingen in papier-karton en 15,8 kg PMD per inwoner.  Het aantal tonnen gerecycleerde verpakkingen in plastic en glas stijgt daarmee ten opzichte van 2019, terwijl de recyclage van verpakkingen in papier-karton nagenoeg stabiel blijft. Het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen gaat van 46% in 2019 naar 51% in 2020. Daarmee vinken we een belangrijke doelstelling van het Verpakkingsplan 2.0 af. Europa legt de doelstelling van 50% plastic recyclage pas op voor 2025.

PMD bij bedrijven

Ondanks de lockdown in 2020 zamelde Fost Plus ook meer PMD buitenshuis in: zo’n 3.000 ton extra (totaal 19.000 ton). Daarvoor zijn de bedrijven voor een groot deel verantwoordelijk. In 2020 kregen 1.247 bedrijven een premie uitbetaald voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD. Die startpremie loopt door in 2021 in het kader van een wervingscampagne rond de uitbreiding van de sorteerboodschap voor bedrijven en organisaties.

Lokaal recycleren

98% van de recyclage gebeurt in België en de buurlanden, waarvan 79% in eigen land – dat is bijna 4% meer dan in 2019. Het gaat voornamelijk over papier-karton, glas en metalen. Vandaag worden plastic verpakkingen nog voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Nederland en een klein percentage in Spanje gerecycleerd. Zo’n 9% van de plastic verpakkingen wordt gerecycleerd op eigen bodem. Dat aandeel zal tegen 2023 al stijgen naar meer dan 50%, met de opening van de aangekondigde recyclagelijnen voor PET-flessen en PE-films.     

Het volledige activiteitenverslag van Fost Plus is hier te lezen.

Meer ecoTips artikels over recyclage van huishoudelijk en bedrijfsafval

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.