elektrisch rijden auto

Onderzoek van ALD Automotive: België scoort goed op het vlak van elektrisch rijden

België eindigt met een score van 62 op 100 in de top 5 van meest mature landen op het vlak van elektrisch rijden. Dat blijkt uit een wereldwijde analyse van ALD Automotive, Europees marktleider in leasing en mobiliteit. Nederland en Scandinavische landen zoals Noorwegen, Zweden en Finland gaan België voor.

ALD Automotive analyseerde in de Mobility Guide eigen data van 2021 – die data gaan over 1,7 miljoen wagens uit 42 landen. In de analyse werd de maturiteit van de verschillende landen beoordeeld op basis van zes pijlers: EV-adoptie, laadinfrastructuur, belasting en regelgeving, het aanbod van groene aandrijving, de TCO (Total Cost of Ownership) en de impact op duurzaamheid. De individuele punten van deze zes pijlers vormen samen de totale maturiteitsscore van een land.

In België tekent zich een positieve trend af in de groei van elektrische wagens: tegenover 2020 nam de groei van plug-in hybrides en elektrische wagens op batterij elk toe met 51 procent in 2021, terwijl de groei van wagens op fossiele brandstoffen afnam met 21 procent. België eindigt met een maturiteitsscore van 62 op plaats 5 in de lijst met meest mature landen op het vlak van elektrisch rijden.

Ruimte voor verbetering

Ons land haalt deze score dankzij een sterk aanbod: maar liefst 98 verschillende modellen werden aangeboden. Ook de gunstige fiscale regelgeving duwt de maturiteit van België omhoog. Punten verliest ons land voornamelijk bij laadinfrastructuur en de TCO.

Er is nog ruimte voor verbetering, zo bewijzen landen als Noorwegen en Nederland. Met een maturiteitsscore van respectievelijk 82 en 77 eindigen zij het hoogst in de top 5. Op de derde gedeelde plaats staan Oostenrijk en Zweden met 67 als score. Finland volgt met score 66 op de vierde plaats. Waar zitten de verschillen tussen België en deze landen?

lees ook

Volvo Car Gent drijft productiecapaciteit elektrische auto’s op

Kostenplaatje niet doorslaggevend

In België is er weinig verschil tussen de TCO van voertuigen op fossiele brandstof en die van elektrische voertuigen op een batterij. Over een periode van 48 maanden en een afstand van 120.000 km, bedraagt de TCO bij voertuigen op fossiele brandstof 0,36 euro, bij elektrische voertuigen op een batterij is dit 1 eurocent minder (0,35 euro).

In Nederland is dit verschil iets groter, in het voordeel van elektrische wagens (met 0,35 euro voor wagens op fossiele brandstoffen en 0,32 euro voor elektrische wagens op een batterij). In Noorwegen is dit verschil het grootst (met 0,35 euro versus 0,28 euro). Daarmee is het kostenplaatje van een elektrische wagen in ons land misschien niet het belangrijkste struikelblok om elektrisch te rijden.

Laadinfrastructuur

De laadinfrastructuur voor elektrische wagens is dat wel. Benjamin Daels, Sales en Marketing Director bij ALD Automotive licht toe: “Met 9 oplaadpunten per 100 km en 73 openbare oplaadstations per 100.000 inwoners doet België het een pak minder goed dan meer mature landen in de top 5. In Nederland zijn er namelijk maar liefst 65 oplaadpunten per 100 km en 317 openbare oplaadstations per 100.000 inwoners. Noorwegen doet het zelfs nog beter, met 655 oplaadpunten per 100 km, maar bezit minder openbare oplaadstations (137 per 100.000 inwoners). Het is duidelijk dat de publieke ruimte in zowel Nederland als Noorwegen al beter voorzien is van oplaadpunten, een cruciale factor als het gaat over elektrisch rijden.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.