Peter Wollaert
(Beeld: Peter Wollaert - CIFAL)

België stijgt naar 5e plaats in wereldwijde 2021 SDG-ranking

Sinds de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september 2015, presenteert het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) elk jaar een wereldwijd Sustainable Development Report over de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) op landenniveau. Half juni werd het Rapport 2021 gelanceerd.

Het Rapport Duurzame Ontwikkeling 2021 presenteert de SDG-index en de dashboards voor 165 VN-lidstaten, schetst de kortetermijneffecten van COVID-19 op de SDG’s, en beschrijft hoe de SDG’s het herstel kunnen omkaderen. Het is opgesteld door teams van onafhankelijke deskundigen bij de SDSN en de Bertelsmann Stiftung.

Voor het eerst sinds de goedkeuring van de SDG’s in 2015 is de wereldwijde gemiddelde SDG-indexscore voor 2020 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De COVID-19-pandemie is overal een tegenslag voor duurzame ontwikkeling. De pandemie heeft ook de noodzaak onderstreept om sneller vooruitgang te boeken op weg naar universele dekking van de gezondheidszorg en universele toegang tot belangrijke infrastructuur, met name digitale infrastructuur.

De SDG-index van dit jaar wordt aangevoerd door drie Noordse landen – Finland, Zweden en Denemarken – maar zelfs deze landen staan voor grote uitdagingen bij het verwezenlijken van verschillende SDG’s. De 2021 International Spillover Index die in dit verslag is opgenomen, onderstreept hoe rijke landen negatieve sociaal-economische en ecologische overloopeffecten kunnen genereren, onder meer door niet-duurzame handel en toeleveringsketens. Belastingparadijzen en winstverschuivingen in veel rijke landen ondermijnen het vermogen van andere landen om de nodige financiële middelen te mobiliseren om de SDG’s te verwezenlijken.

België stijgt in de ranglijst van de 11de plaats in de SDG-index 2020 naar de 5e plaats in 2021. Peter Wollaert, UNITAR Fellow en directeur van het in Antwerpen gevestigd SDG expertise- en opleidingscentrum CIFAL Flanders, tempert echter onmiddellijk het mogelijk enthousiasme van deze verbeterde positie van ons land.

“De coronapandemie zorgde ervoor dat heel wat landen voor het eerst sinds de lancering van deze ranking (veel) slechter scoren dan de vorige jaren waar duurzame ontwikkeling, over het algemeen gezien, lichte stapjes vooruit zette. En ook al behaalde België met 82,2 punten op 100 een ‘grote onderscheiding’, er blijven onwaarschijnlijk veel uitdagingen voor de komende jaren, zelfs decennia. SDG 12 over verantwoorde consumptie en productie en SDG 13 over klimaatactie kleuren donkerrood bij gebrek aan een doortastend en een over de beleidsniveaus heen gecoördineerd beleid op (middel-)lange termijn. Daarnaast is er voor België op dit moment maar één SDG die, bij ongewijzigd structureel beleid de komende jaren, effectief zal gerealiseerd worden en dat is SDG 1 over armoedebestrijding. Gendergelijkheid, waardige werkomstandigheden, het verminderen van economische ongelijkheden en biodiversiteit zitten in stijgende lijn. Ook de versterking van lokaal bestuurlijk beleid en de positieve impact ervan doet het steeds beter. Onze steden en gemeenten worden steeds meer aangename plekken om te wonen en te werken. Inzetten op SDG 11, het versterken van duurzame ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau, loont dus. De SDG’s zullen immers lokaal zijn of zullen niet zijn, zoals Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, terecht opmerkt. Wanneer we daarenboven weten dat de huidige SDG’s niet allemaal even ambitieus werden gedefinieerd, is er dus nog een hele weg af te leggen. Het realiseren van de SDG’s zal trouwens alleen maar lukken wanneer we naast onze politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en ons persoonlijk en collectief gedrag ook onze economische modellen bijsturen. Welvaartscreatie zal binnen de planetaire grenzen moeten worden gerealiseerd en daarvoor zal nóg meer moeten worden ingezet op industriële- en productinnovatie die koolstofneutraal, circulair én inclusief is. Alleen dan zal België de komende jaren in de top 10 van deze rangschikking kunnen blijven. De Europese Green Deal kan daarin een belangrijke hefboom zijn. Dit Europese beleidsprogramma is een inspirerend voorbeeld van hoe de SDG’s een aanjager kunnen zijn voor toekomstgericht sociaal, ecologisch en economisch beleid waarbij alle actoren gevraagd wordt om hun ‘onverzettelijke verantwoordelijkheid’ op te nemen om er in de komende decennia de vruchten van te kunnen plukken.”       

Meer ecoTips artikels over de SDG’s

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.