Belgische energiemarkt 2015

Belgische energiemarkt 2015

Elk jaar publiceren de vier energieregulatoren (VREG, CREG, CWAPE en Brugel) een rapport met de evolutie van de energiemarkt in België. De nieuwste editie geeft een overzicht van de prijsevolutie, de leverancierswissels, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in 2015.

 

Brandstofmix

Via de jaarlijkse eindafrekening krijg je als afnemer informatie over de oorsprong van de geleverde elektriciteit: de “fuel mix” of brandstofmix.

Lees meer over GroenCheck, een tool ontwikkeld door de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, waarmee je kan nakijken of je elektriciteitsleverancier de laatste twaalf maanden groene dan wel grijze stroom leverde op jouw afnamepunt.

De regionale regulatoren staan in voor de controle en goedkeuring van de fuel mix die elke elektriciteitsleverancier jaarlijks rapporteert. Deze controle is gebaseerd op het gebruik van ‘Garanties van Oorsprong’ (GO). Dit systeem garandeert dat elektriciteit die verkocht wordt als groene stroom, ook effectief in Europa opgewekt is via hernieuwbare energiebronnen.

 

Hernieuwbare energie

In 2015 was 28 procent van de elektriciteit die in België geleverd werd afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Net zoals de voorbije jaren was het merendeel afkomstig van hydraulische installaties (ongeveer 40 procent). Dit aandeel daalt sinds 2013 echter in het voordeel van de windmolens, waarvan het aandeel sinds 2013 steeg van 15 tot 30 procent.

 

57 procent van de GOs die in 2015 in België gebruikt werden, zijn afkomstig uit Central West Europe (CWE). In 2014 was dit nog maar 39 procent. Het aandeel GO’s uit Scandinavië daalde van 60 naar 25 procent.

Ter informatie: slechts een gedeelte van de in België geproduceerde hernieuwbare elektriciteit heeft verhandelbare GOs. Voor geproduceerde elektriciteit die je zelf verbruikt, krijg je immers geen GOs.

Bekijk meer cijfers in het gezamenlijk rapport.

 

Bron: Vreg
Datum: 07-07-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.