Pack it Better logo

Beter verpakkingsdesign geeft recyclage een boost

Valipac en Fost Plus lanceren Pack It Better om Ecodesign van verpakkingen te stimuleren.
Bedrijven weten vaak niet waar ze terecht kunnen om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. Valipac en Fost Plus lanceren daarom met steun van sectorfederaties Fevia, Comeos en Detic en samen met verschillende expertisecentra het kennisplatform Pack It Better. “Hier verzamelen we alle relevante informatie op 1 plek en brengen we bedrijven in contact met experten. Zo stimuleren we hen om bij de keuze van hun verpakkingen meer aan de milieu-impact te denken”, aldus de CEO’s van Valipac en Fost Plus.

“Door de versnippering van informatie, de grote stroom aan innovaties en tools, en de snel veranderende wetgeving is het voor veel bedrijven niet makkelijk om door de bomen het bos nog te zien. Met www.packitbetter.be komen we concreet tegemoet aan hun noden”, verklaart Patrick Laevers, CEO van Fost Plus, dat instaat voor de recyclageketen van huishoudelijk verpakkingsafval.

Alle kennis op één plek

Het kennisplatform Pack It Better is een initiatief van Fost Plus en Valipac – dat instaat voor de inzameling en recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval -, in samenwerking met gespecialiseerde partners en ondersteund door de industrie. Dit platform verzamelt op één plek alle relevante informatie zoals studies en innovaties van de verschillende kennis- en expertisecentra rondom verpakkingen.

Daarnaast biedt het platform een overzicht van vele bestaande tools rondom verpakkingsinnovatie, net als inspirerende verhalen van bedrijven. Geïnteresseerden met een heel specifieke vraag over hun verpakking, kunnen via het platform hun vragen rechtstreeks stellen aan de juiste experten van Valipac, Fost Plus of de expertisecentra.

Zo kunnen zowel verpakkingsproducenten als bedrijven die verpakte producten op de markt brengen beter geïnformeerde keuzes maken om tegemoet te komen aan de ambitieuze recyclagedoelstellingen voor huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Eco-design

Fost Plus en Valipac vullen de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid van de bedrijfswereld in met betrekking tot de inzameling en recyclage van hun verpakkingen.

“We spelen al een belangrijke rol als het gaat om ondersteuning van onze leden bij verpakkingsinnovatie met het oog op recyclage”, aldus Francis Huysman, CEO van Valipac. “Met dit platform gaan we nog een stap verder door ook in te zetten op kwalitatieve en kwantitatieve preventie en circulaire toepassingen.”

“Herbruikbare, recycleerbare verpakkingen of verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycleerde materialen zijn de toekomst. Door bedrijven te helpen om hierin meteen de juiste keuzes te maken, willen we deze circulaire transitie versnellen. Zo groeien we samen naar een circulaire verpakkingseconomie voor zowel huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen”, besluiten Francis Huysman en Patrick Laevers.

www.packitbetter.be

Meer over Valipac

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.