Bio-gebaseerde industrie in de lift

Zowat tien procent van de productie van de Vlaamse industrie is vandaag bio-gebaseerd. Het komt er nu op aan de hoge specialisatiegraad van de industriële biotechnologie in Vlaanderen verder te ontwikkelen en zo het economisch potentieel ten volle te benutten.

Acht partners promootte in oktober de Vlaamse regio op het EFIB-congres (European Forum for Industrial Biotechnology and Bioeconomy), de Europese vakbeurs voor bio-economie in Glasgow. Avecom en Millibeter – reisden mee en gingen er op zoek naar durfkapitaal van internationale investeerders.

30 procent groei

Vlaanderen is een pionier in de biotechnologie en telt zowat 150 biotechbedrijven, goed voor 19.000 jobs. Sinds 2008 groeide de sector met bijna 30 procent. Bovendien registreert Vlaanderen in verhouding tot het bevolkingsaantal tien keer zoveel patenten in de industriële biotechnologie dan het wereldwijde gemiddelde. Dit is onder meer te danken aan de intensieve samenwerking tussen universiteiten en onderzoekscentra. Vlaanderen beschikt eveneens over een toonaangevende pilootfaciliteit die bedrijven en onderzoeksinstellingen helpt om nieuwe, beloftevolle bio-gebaseerde laboratoriumprocessen te ‘vertalen’ naar rendabele industriële processen.

Suikerbieten en micro-algen

De Vlaamse bio-economie brengt kennisinstellingen en bedrijven samen in de zoektocht naar alternatieve grondstoffen en processen voor een duurzame industrie. Het gaat daarbij om verschillende soorten hernieuwbare grondstoffen afkomstig uit de land- en bosbouw – klassieke gewassen als suikerbiet, graan of hout – maar evengoed over micro-algen of insecten. Ook neven- en afvalstromen van bestaande processen uit de voedings- of landbouwindustrie zijn vaak een waardevolle bron van grondstoffen.

Naar schatting tien procent van de industrie in Vlaanderen is vandaag bio-gebaseerd, maar er is nog heel wat economisch potentieel. Hernieuwbare grondstoffen zijn namelijk ruim beschikbaar en veelzijdig inzetbaar. Bij efficiënt gebruik kunnen ze maximaal worden gevaloriseerd in tal van industriële sectoren zoals voeding, veevoeder, papier en pulp, textiel, chemie, materialen en energie.

Vier specifieke waardenketens bieden nog heel wat kansen voor de industriële biotechnologie:

  • productie van fijnchemicaliën uit suikers, zetmeel en andere hernieuwbare grondstoffen
  • de productie en het gebruik van tweede generatie suikers als grondstof
  • het gebruik van ligninerijke grondstoffen voor hoogwaardige materialen en chemicaliën
  • de conversie van CO2 naar chemicaliën.

De Vlaamse overheid selecteerde de bio-economie dan ook als een sleutelsector in haar internationale strategie voor de Vlaamse economie.

Internationaal durfkapitaal

Op het EFIB-congres namen ook twee Vlaamse kmo’s deel aan het zogenaamde PitchFest, een concours waar ambitieuze en innovatieve kmo’s en startups uit de bio-economie zich presenteren voor een internationaal panel van investeerders.

  • Avecomuit Wondelgem ontwikkelde een unieke en duurzame procestechnologie waarbij nevenstromen uit de voedingsindustrie omgezet worden in hoogwaardige en betaalbare proteïnen voor voeding en veevoeder.
  • Millibeter uit Aartselaar gebruikt zwarte wapenvliegen om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder, zodat we minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld soja, vismeel en palmvet. De vliegenlarven produceren ook chitine, een stof waarvan onder meer cosmetica worden gemaakt.

Meer info over bio-economie en het EFIB-congres.

datum: 14 oktober 2016
bron: Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.