Meer dan 110 bedrijven en organisaties vergroenen hun terreinen

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Dat doen ze in het kader van een vierde Green Deal die geïnitieerd werd door het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en BosNatuurpunt en het studiebureau Corridor

Green Deals

Green deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid, bedrijven en organisaties. Ze worden gesloten om bepaalde duurzame doelstellingen na te streven. De partners slaan concreet de handen in elkaar om barrieres weg te werken, vooruitgang te boeken, kennis te delen enzovoort. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen.

Na de Green Deals Gedeelde Mobiliteit, Circulair Aankopen en Brouwers, is de Green Deal  Bedrijven en Biodiversiteit die op 20 september door Joke Schauvliege en alle deelnemers ondertekend werd, de vierde in rij die wordt opgestart. Er nemen zo’n 114 bedrijven en organisaties deel. Maar dat kunnen er nog meer worden. Instappen kan immers nog tot eind 2018.

Engagementen

Met deze vierde Green Deal willen de Vlaamse Overheid en deelnemende partners de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Via verschillende acties ondersteun ik al vele jaren het verhogen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met het instrument van de Green Deal zetten we nu een nieuwe stap in het vergroeningsverhaal van bedrijventerreinen. Tegelijk verhogen we ook het draagvlak daarvoor.”

De deelnemers aan de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit hebben elk bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terrein te verhogen. Dat kan op verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige ingrepen. Denk bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten,  nestgelegenheid, waterpartijen, bloemenweiden, of het bannen van pesticiden. 

In het kader van deze vierde Green Deal zal ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht worden.

Voordelen voor bedrijf en omgeving

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven, organisaties, steden, gemeenten,… heel wat voordelen opleveren. Uiteraard zijn de bescherming en het herstel van de natuur en het tegengaan van de klimaatsopwarming daar enkele belangrijke voorbeelden van. Maar een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt ook de gezondheid en het welzijn van werknemers en  buurtbewoners. De omgevingskwaliteit zal er immers op vooruit gaan waardoor iedereen kan genieten van betere verkoeling, gezondere lucht en dergelijke meer. 

Werken aan meer biodiversiteit komt daarnaast ook het imago van bedrijven ten goede. Het vergroenen van het eigen terrein kan ondernemingen bij hun klanten, leveranciers en stakeholders op de kaart zetten als innovatieve spelers. Dergelijke initiatieven vallen bovendien ook in de smaak bij (potentiële) werknemers. 

Lijst deelnemende en ondersteunende partijen

De deelnemende partijen

Aldi Holding NV, Alsico, Aquafin, Ardo, Agentschap Wegen en Verkeer, Baken, Barco, bpost, Brussels Airport Company, Colruyt Group, Commscope Connectivity Belgium BVBA, DEME, D’Ieteren Immo NV, Elia, ESV EURIDICE, Farys, Fortech, Gyproc, Havenbedrijf Antwerpen nv, Hogeschool Gent, Houthalen-Helchteren, IGEMO, IKEA Distribution, IMOG, Infrabel, Interwaas, KU Leuven, Leiedal, Maatschappij Linkerscheldeoever, Orbix, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, PXL Hogeschool, Roularta Media Group, SCK•CEN, Sibelco, Signify (Philips Lighting), Sioen, Solva, Stad Antwerpen, Technopolis, Thomas More Hogeschool, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, VENECO, VITO, Wereldhave, en Wienerberger.

De ondersteunende partijen

Antea Group, Arcadis, BEEODIVERSITY, Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP), Bienstman-Decloedt Advocaten, Biotoop, BLENDERS, BNP Paribas Fortis, BOS+, Canopy, Centrum Duurzaam Groen, Centaurea, Deboscat Recycling, Dolmans Landscaping, Ecofirst, Ecoflora, Erasmus Hogeschool Brussel, Foodforest, FSC België, GG Green, Groen voor Bedrijven, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Interleuven, Klimaattuin, Leuven MindGate, Natuurinvest, Natuurlijk Groen, Natuurwerk, Nnof, Nomad, Odisee Hogeschool, PARK + GARDEN, PCS – Proefcentrum voor sierteelt, Pro Natura, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Quares, RDC Environment, Regionale Landschappen (16), Samen Klimaatactief, Sertius C.V.B.A., Stad Hasselt, Talea, Team Vlaamse Bouwmeester, The Shift, Toyota Motor Europe, Tuin+, Tuinaanleg Meert, Van den Berk Boomkwekerijen, Vlaco – Vlaamse Compostorganisatie, VLAIO – Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, VMx – Vlaamse Milieu Professionals, VLM – Vlaamse Landmaatschappij, VVOG – Vereniging voor Openbaar Groen, VVOR – Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Witteveen+Bos. 

Deelnemen

​Ook interesse om deel te nemen? Je kan nog instappen tot eind 2018! Alle info via ​www.bedrijvenenbiodiversiteit.be.

TekstEigen redactie | Departement Omgeving

Foto’s: Departement Omgeving

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.