Natura 2000
(Beeld: Scalluvia)

Worden de Polders van Kruibeke de publiekslieveling van de Natura 2000 Awards?

Natura 2000 overkoepelt meer dan 27.000 beschermde natuurgebieden in de EU. Om de bekendheid van dit netwerk te vergroten en de inspanningen van de Europese natuurbeschermers in de kijker te zetten, reikt de Europese Commissie jaarlijks de Natura 2000-prijs uit. Een expertenteam selecteerde 25 gebieden die in aanmerking komen voor de award. Het Life+ project Scalluvia (Polders van Kruibeke) is daar één van en lijkt alvast goed op weg om de publieksprijs binnen te halen. 

Natuurbescherming in Europa

Natura 2000 staat centraal binnen het EU-beleid inzake natuur en biodiversiteit. Het netwerk van natuurgebieden werd opgericht in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en bestaat uit meer dan 27.000 land- en zeegebieden. Samen beslaan deze beschermde domeinen meer dan 18% van het landoppervlak en 7% van de aangrenzende zeeën.

Het project moet onze meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats beschermen. Goed functionerende ecosystemen dragen bij aan de gezondheid van de mens, de samenleving en de economie. In de EU zijn zo’n 4,4 miljoen banen direct afhankelijk van gezonde ecosystemen en een aanzienlijk deel daarvan is gelegen in Natura 2000-gebieden. Daarnaast worden de financiële voordelen die voortvloeien uit het netwerk geschat op een bedrag van tussen de EUR 200 tot EUR 300 miljard per jaar.

Natuuraward

Dit jaar spreekt de Europese Commissie, inmiddels voor de vierde keer, haar waardering uit voor de inspanningen geleverd in het kader van Natura 2000. 75 initiatieven werden voorgedragen en 25 onder hen stootten door naar de eindronde. De geselecteerde finalisten komen uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Onder de geselecteerde projecten bevinden zich diverse grensoverschrijdende initiatieven.

In reactie op de bekendmaking zei Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “Ik ben blij met zoveel uitstekende prestaties ter bescherming van ons Europees natuurlijk erfgoed. Ze tonen duidelijk aan hoe waardevol de natuur is voor de Europese economie en hoe onze natuur centraal staat binnen onze cultuur.”

De prijzen worden toegekend in vijf categorieën:

  1. Milieubeheer
  2. Sociaal-economische voordelen
  3. Communicatie
  4. Verzoenen van belangen en percepties
  5. Netwerken en grensoverschrijdende samenwerking

Een speciale award – de prijs van de Europese Burger – gaat naar de finalist die de meeste publieksstemmen krijgt. Tot 22 april 2018 kan iedereen via de Natura 2000-website stemmen op zijn of haar favoriete finalist.

Polders van Kruibeke

Bij de genomineerden vinden we ook één Belgische inzending. Het Life+ project Scalluvia herstelt zeldzame natuur in de Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied langs de Schelde binnen het Sigmaplan. Scalluvia is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg NV, de gemeente Kruibeke en natuurvereniging Kruin.

Het project werd genomineerd binnen de categorie ‘verzoenen van belangen en percepties’. Natuurontwikkeling in dichtbevolkte gebieden stuit vaak op weerstand van verschillende belangengroepen maar toch slaagde men erin om omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het gebied. De stappen die tot dit succes geleid hebben, de ‘10 sleutels tot mede-eigenaarschap’, zijn een voorbeeld voor gelijkaardige projecten in heel Europa.

Het initiatief lijkt in ieder geval in de smaak te vallen van het publiek. Via de website van Natura 2000 verzamelde het al heel wat stemmen. Wil je dit project ook een hart onder de riem steken? Dan kan je nog tot 22 april 2018 je stem uitbrengen.

Prijsuitreiking

De winnaars worden op donderdag 17 mei bekendgemaakt in Brussel tijdens een ceremonie onder leiding van commissaris Vella.. Het evenement is toegankelijk voor pers en publiek. Inschrijven doe je hier. De ceremonie kan ook online op de Natura 2000-website vervolgd worden.

Bron en foto: Scalluvia

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.