Bioforum: “Voorstel nieuw mestactieplan doodsteek voor biologische landbouw”

Bioforum is niet te spreken over het recent voorgestelde mestactieplan (MAP7). Dat voorstel “wringt de biologische landbouw meedogenloos de nek om”, aldus de organisatie die in Vlaanderen de belangen van de biosector verdedigt.

Bioforum werd vorige week samen met andere middenveldorganisaties door het Kabinet Demir en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgenodigd voor een bilateraal overleg. Daarin werden de krijtlijnen van het voorstel geschetst en die sloegen in als een bom.

Tijdens het gesprek situeerde de VLM de nood aan een betere waterkwaliteit. Ze erkende ook biologische landbouw als een gewenste vorm van landbouw – de Europese doelstelling is overigens om tot 25 procent biologische landbouw te komen. Maar het MAP7-voorstel betekent volgens Bioforum de doodsteek voor de biologische landbouw.

Van bedrijfs- naar perceelniveau

Zo beperkt het mestdecreet de maximale bemesting met dierlijke mest tot 170 kilogram stikstof per hectare. Dit is op bedrijfsniveau en komt ongeveer overeen met de jaarlijkse mestproductie van twee koeien. In de biologische landbouw is deze norm evident. Biologische landbouwers zetten in op een slimme vruchtwisseling, verduidelijkt Bioforum. Gewassen met een hoge en een lage stikstofbehoefte worden daarbij afgewisseld. Gewassen met een hoge stikstofbehoefte krijgen meer mest dan gewassen met een lage stikstofbehoefte. Zo kan een biologische boer ook zonder kunstmest.

Maar in het nieuwe voorstel zou de maximale bemesting gelden op perceelniveau, ongeacht de teelt. “Concreet gevolg: een beredeneerd biologisch bemestingsplan dat zonder kunstmest een goede opbrengst verzekert, wordt onmogelijk”, aldus Bioforum.

Geen oogst na 1 september

Biologische groenten, aardappelen of maïs telen wordt in 75 procent van het Vlaamse landbouwgebied nagenoeg onmogelijk: de norm van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest wordt gradueel verlaagd tot 100 kilogram stikstof per hectare. Er wordt ook een verbod voorgesteld voor groenten of aardappelen geoogst na 1 september en de (biologische) teler wordt alle premies ontzegd. De mogelijkheid om vrijstelling van deze maatregelen te krijgen, is volgens Bioforum onhaalbaar en dat door de strenge drempelwaardes voor nitraatresidu en een enge focus op risicoteelten.

“BioForum werd, net zoals andere betrokken partijen, niet bevraagd bij het tot stand komen ervan en roept de beleidsmakers op om vanaf nu in nauw overleg met de biosector tot een beter MAP7 te komen. BioForum is alvast bereid tot constructief overleg”, klinkt het tot besluit.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.