Winterbeek
(Beeld: OVAM)

BIZZCLUB bezoek aan waterbodemsaneringswerf

Op 27 september bezoekt de ecoTips Bizzclub ism de OVAM de sanering Winterbeek in Diest. Het gaat om een waterbodemsaneringswerf, een uniek project. Maximaal 30 deelnemers zijn toegelaten. Abonnees van ecoTips nemen gratis deel aan 1 Bizzclub per jaar.

We organiseren in 2018 dus niet 1 maar 2 Bizzclubs. Want op 22 oktober is er een Bizzclub met als thema ‘Ethisch beleggen is voor iedereen.’ Deze vindt plaats in Leuven.

ecoTips Bizzclub: bezoek aan sanering Winterbeek (Diest) 

De sanering van de Winterbeek is 1 van de eerste projecten waarin een waterbodem gesaneerd wordt over verschillende kilometers: 17 km in totaal, in de gemeenten Beringen, Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Na uitgebreid onderzoek in de afgelopen jaren bleek dat de beek, de oevers en het overstromingsgebied verontreinigd zijn met chloriden (zouten) en zware metalen (waaronder cadmium en radium). Dit is grotendeels het gevolg van vroegere lozingen door Tessenderlo Group (historische verontreiniging). 

Omdat de beek doorheen landbouw- en natuurgebied stroomt, drong een sanering zich op. De vallei van de Winterbeek is van uitzonderlijk belang voor het natuurbehoud en de biodiversiteit in Vlaanderen.

De sanering is gestart in 2017 en zal tot 2021 duren. Zowel Tessenderlo Group, de OVAM als de VMM zijn erbij betrokken. Het project wordt in fasen aangepakt:

•    Deelgebied 1: Schoeters Vliet en Meilrijk: sanering afgerond (duur 1,5 jaar)

•    Deelgebied 2: Rietbroek en Dassenaarde: sanering gestart in mei (tot april 2019)

•    Deelgebied 3: Molenstede en Kraanrijk: in voorbereiding

•    Deelgebied 4: Kloosterbeemden en Demerbroeken

Saneringsaanpak Winterbeek

De vervuilde beekbodem wordt volledig verwijderd. Op verschillende plaatsen langsheen het traject worden slibvangen aangelegd. Na de saneringswerken zullen restanten van de verontreiniging in de slibvangen verder bezinken en van daaruit verwijderd worden.

Verder zijn er ontwateringszones om het opgegraven slib en ondergrond te ontwateren. Daarna gaat dit ontwaterd materiaal naar de site Kepkensberg waar het opgeslagen wordt op een veilige manier.

De saneringswerken in deelgebied 1 zijn nu afgerond.  In totaal werd er 25.000 ton waterbodem en 32.000 ton oevers afgegraven. De oevers werden opnieuw aangevuld, en waar nodig ook de beekbodem om een te grote waterpeildaling en oeverafkalving te voorkomen.

Meer info over het project via deze link

Nu inschrijven voor ecoTips Bizzclub Winterbeek

We gaan op 27 september een bezoek brengen aan de sanering in deelgebied 2.

We verzamelen om 12 u. ter plaatse (cultuurhuis De Kriekel in Tessenderlo).

We krijgen een uiteenzetting over het project, het belang en de aanpak. De OVAM en de VMM spreken als opdrachtgevers; Antea spreekt als begeleidende deskundige.  We gaan daarna met eigen ogen de sanering bekijken en krijgen praktische uitleg op het terrein van de aannemer Van Beers Hoogeloon.

Voor iedereen die een bijzondere sanering eens van dichtbij wil meemaken, een must!

Opgelet! Om praktische redenen is het aantal plaatsen voor deze Bizzclub beperkt tot max. 30 personen. 

Je inschrijving is pas definitief wanneer we het bedrag van 50 euro (60,5 euro incl. btw) ontvangen hebben. Abonnees van ecoTips nemen gratis deel aan 1 ecoTips Bizzclub per jaar.

Opgelet: wanneer je als abonnee inschrijft maar niet komt opdagen, rekenen we je een bedrag aan van 60,5 euro omwille van de gemaakte kosten.

Deze ecoTips Bizzclub organiseren we in samenwerking met de OVAM.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.