Tersana
(Beeld: pixabay.com/daeron)

Steunfonds voor sanering garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven in de maak

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging is er goed nieuws. De beroepsverenigingen FebelcarFedagrimBond van de garagisten en Traxio hebben samen met Ovam de schouders gezet onder een bodemsaneringsorganisatie voor de sector. Dit fonds, dat de naam Tersana meekreeg, zal de getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan. Daarnaast gingen de federaties ook partnerships aan met deskundigen om het Oriënterend Bodem Onderzoek (OBO) gemakkelijker te maken voor hun leden.

Bodemsanering kan drama betekenen

De bodemsanering en -bescherming in Vlaanderen wordt sinds 2006 wettelijk gekaderd door het Bodemdecreet. Vorig jaar keurde het Vlaams parlement enkele belangrijke wijzigingen aan dit decreet goed die ervoor moeten zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart. Garage- carrosserie en landbouwmachinebedrijven zijn daarbij een belangrijke doelgroep.

De sector levert sinds jaren inspanningen om een fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector mogelijk te maken. Het verleden leert immers dat opgelegde saneringen soms het dramatische einde kunnen betekenen van jarenlange economische activiteiten of enorme familiale geldschulden kunnen genereren met alle gevolgen van dien.

Financiële hulp voor 1.000 bedrijven

Met de oprichting van het Tersana-fonds werd volgens de vertegenwoordigers van de garage-, carrosserie en landbouwmachinebedrijven een eerste belangrijke stap gezet in het onder controle brengen van de saneringen. Bedrijven en overheid zullen elk een deel van de saneringskosten dragen. Daarnaast gingen de betrokken federaties partnerships aan met bodemsaneringsdeskundigen om hun leden de mogelijkheid te bieden om tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Er wordt voorzien dat maximaal 1.000 bedrijven in Vlaanderen bij het fonds terecht zullen kunnen om hun saneringsverplichting over te dragen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege“Sectorfondsen zoals Tersana zijn een belangrijk onderdeel van het bodembeleid en bieden uiteenlopende voordelen: Eigenaars van risicopercelen (vaak kmo’s), worden financieel en technisch geholpen en de bodemsanering wordt versneld aangepakt. In ruil krijgen we nieuwe, gezonde grond en ruimte om te wonen of te ondernemen.”

Bron: Traxio

Foto: © pixabay.com/daeron

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.