Unieke sanering van een waterbodem in de Winterbeek

Op 27 september organiseerde ecoTips een Bizzclub waarbij we de waterbodemsanering van de Winterbeek bezochten. Deze sanering werd opgestart nadat bleek dat de beek, oevers en het overstromingsgebied verontreinigd waren met chloriden (zouten) en zware metalen (waardonder cadmium en radium). Het is een van de eerste projecten waarin een waterbodem gesaneerd wordt over verschillende kilometers (17 kilometer in totaal).

De volledige reportage lees je in het decembernummer van ecoTips.

In het decembernummer van ecoTips vind je een volledige reportage terug over deze Bizzclub. Hieronder vind je alvast enkele sfeerbeelden en de slides die tijdens de namiddag gegeven werden, terug.

Slides

Sfeerbeelden

Powered by SellCompare

Powered by flickr embed.

function showpics()
{
var a = $(“#box”).val();
$.getJSON(“http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=” + a + “&tagmode=any&format=json&jsoncallback=?”, function(a)
{
$(“#images”).hide().html(a).fadeIn(“fast”), $.each(a.items, function(a, e)
{
$(““).attr(“src”, e.media.m).appendTo(“#images”)
})
})
}

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.