bomen hagen landbouw akker

Bomenrijen rond akkers bieden ecologische voordelen

Bomen en hagen langs akkers en weiden kunnen de milieuschade door intensieve landbouw verzachten. Ze werken onder meer als groene airco en windbreker, blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Göttingen.

De Europese landbouw is gericht op intensieve monocultuur met hoge opbrengsten en winstgevendheid. Dat zorgt echter voor een verschraling van de bodem, verlies van biodiversiteit, waterverontreiniging en uitstoot van broeikasgassen.

Wanneer bomenrijen en houtkanten de akkers en weiden omzomen, leggen die echter meer koolstof vast en bieden ze habitats die de biodiversiteit bevorderen. Dat is de voornaamste bevinding van een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications Earth & Environment.

Groene airco’s

Drie jaar lang vergeleken onderzoekers van de universiteit van Göttingen landbouwactiviteiten op akkers en weiden die omgeven of gescheiden zijn door bomenrijen en houtkanten tegen open akkerland of open grasland zonder bomen.

Ze stelden vast dat bomenrijen nog meer ecologische voordelen bieden. De bodem is er minder gevoelig voor erosie en overtollige nitraten. Bovendien fungeren de bomen ook als groene airco voor de dieren. Runderen en schapen kunnen schuilen tegen de warmte, en dieren die geen hittestress ervaren zijn gezonder, groeien beter en leveren meer melk.

lees ook

Meer groen in de stad kan derde van hittedoden vermijden

Windbrekers

Bomen en houtkanten doen ook dienst als windbrekers. Ze kunnen teelten en dieren uit de wind zetten, zelfs tot een afstand die hun eigen hoogte 15 tot 20 maal overstijgt.

Uit de studie blijkt nog dat de milieuproblemen die worden veroorzaakt door het intensieve gebruik van kunstmest niet verbeteren door het gebruik van bomenrijen.

“Onze analyses tonen aan dat het gebruik van meststoffen best kan worden verminderd en aangepast aan de lokale opbrengstniveaus, aangezien overbemesting leidt tot een inefficiënt gebruik van voedingsstoffen dat hoge externe milieukosten met zich mee kan brengen”, zegt Marife Corre, hoofdauteur van de studie.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.