Bos in de lente
Panoramic landscape: beautiful rays of sunlight shining through green foliage in a forest clearing - (Beeld: Adobe Stock)

Bossen planten populairder dan ooit

Bomen planten was nog nooit eerder zo populair als vandaag, stelt Bos+. Er wordt niet alleen veel meer bos geplant, maar ook door heel verschillende partijen, onder wie overheden, bedrijven en particulieren.

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 werd net geen 250 hectare bos aangelegd in Vlaanderen. Dat was zeven keer zoveel als het plantseizoen daarvoor. En ook dit seizoen ziet er beloftevol uit, zegt de organisatie, die hoopt op meer dan 350 hectare nieuw bos in Vlaanderen. Bos+ zelf plantte in het vorige seizoen 39.9 hectare bos aan in Vlaanderen, en wil dit seizoen 41,2 hectare aanplanten.

Bosalliantie

Dat er sinds 2020 zoveel bos bijkomt in Vlaanderen is geen verrassing. In 2020 stelde de Vlaamse regering haar Bosplan voor met daarin de doelstelling 4000 hectare nieuw bos aan te planten in Vlaanderen tegen 2024.

Om die doelstelling te realiseren werd De Bosalliantie in het leven geroepen; een samenwerkingsverband tussen Vlaamse en regionale overheden en de belangrijkste natuurorganisaties in Vlaanderen.

Verscheidenheid

“Maar dat is niet de meest frappante evolutie van de afgelopen jaren”, zegt Tillia Eestermans van Bos+. “Wat ons vooral opvalt is hoe verscheiden de mensen die bomen planten tegenwoordig zijn. Meer en meer natuurorganisaties en lokale overheden nemen het op in hun strategie, maar ook privébedrijven en particulieren vormen een steeds groter aandeel in bosuitbreiding in Vlaanderen. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van bossen en bomen, voor ons, maar ook en vooral voor toekomstige generaties”.

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar een nieuwe subsidie uitgewerkt voor wie bebost en garandeert elke initiatiefnemer via de Bosalliantie persoonlijke begeleiding. Op die manier wordt een eigen bos planten een pak laagdrempeliger gemaakt. Particulieren en bedrijven die enthousiast zijn om hun eigen bos aan te planten kunnen voor alle ondersteuning en informatie terecht op www.bosteller.be.

Dat bomen planten bij steeds populairder wordt, blijkt ook uit de publieke plantactie van Bos+. In de voorbije jaren was daar een dag voor voorzien, maar door de toenemende populariteit wordt er dit jaar een dag aangebreid. Het weekend gaat door op 22 en 23 januari, op gronden van de stad Oostende. De nieuwe bossen zullen in de toekomst ook publiek toegankelijk zijn.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.