Windenergie Taiwan, tender Mauritius, stvz Chili, Offshore windmarkt in Taiwan

FIT publiceerde een studie over de Offshore windmarkt in Taiwan en wat de kansen voor jou als Vlaams bedrijf zijn.

De Taiwanese overheid wil tegen 2025 af van nucleaire energie, en tegelijkertijd een daling in de uitstoot van broeikasgassen van 20% verwezenlijken. Dit kan enkel door maximaal in te zetten op groene energie, en offshore wind speelt hierin een zeer belangrijke rol. In deze studie ontdek je welke plannen de Taiwanese regering concreet heeft, en hoe je daar als Vlaams bedrijf kunt op inspelen.

Lees de studie op de website van Flanders Investment & Trade.

Tender voor bouw windparken in Mauritius

De Mauritiaanse Republiek is voor haar energievoorziening sterk afhankelijk van ingevoerde diesel en steenkool. In het licht van haar strategie om de oceaanindustrie beter te benutten, en om meer in te zetten op een ‘low carbon economy’, wil Mauritius windparken bouwen binnen een exclusieve economische zone van 2.3 miljoen km².

De overheid van Mauritius heeft de ‘Research Council’ (MRC) nu opgedragen om blijken van interesse (Expressions of Interest – EOI) op te sporen via een internationale tenderprocedure.

Meer uitleg over de tender en hoe je kan inschrijven, lees je hier.

Stand van zaken hernieuwbare energie in Chili

Chili is een land met enorm veel natuurlijke energiebronnen. Denken we daarbij vooral aan zonne- en windenergie, maar ook water en biomassa staan in de kijker. Er staan in de komende jaren vele projecten op stapel, en daar kunnen buitenlandse bedrijven met hun geavanceerde technologieën, mooi op inspelen.

Voor Vlaamse bedrijven in de sector is Chili dan ook een zeer interessante markt, zeker omdat verscheidene Vlaamse bedrijven al jaren bedrijvig zijn in Chili, en België op dit vlak een zeer sterke reputatie heeft in Chili.

Het volledige verslag lees je op de website van FIT

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.