steden krijgen A-label van CDP
Beautiful sunset over Voronezh city aerial panorama from above, urban evening dusk, toned - (Beeld: Adobe Stock)

CDP noemt 95 steden op 2021-lijst van milieutoppers

95 steden over de hele wereld zijn uitgeroepen tot leiders in milieuactie en transparantie in 2021 door de non-profit CDP.

Hun gezamenlijke bevolking van 108 miljoen inwoners is een minuscule fractie (2,6%) van de 4,2 miljard mensen die in de steden van de wereld wonen, waaruit blijkt dat er dringend behoefte is aan meer steden die hun klimaatambities te verhogen voor degenen die er wonen en werken.

De steden kregen een score van het CDP – de door de EU gefinancierde non-profitorganisatie die ‘s werelds systeem voor de bekendmaking van milieugegevens voor bedrijven, steden, staten en regio’s uitvoert – in zijn vierde jaarlijkse steden A-lijst.

Op de lijst staan 26 Europese steden, waaronder Athene, Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, Padova, Parijs, Porto, Stockholm en Zürich. Er staan geen Belgische steden in de lijst.

De 95 steden op de A-lijst van CDP-steden voor 2021 hebben de hoogste score gekregen voor hun transparantie en doortastende maatregelen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen. 

Om een A te scoren, moet een stad haar milieugegevens openbaar maken en een stadsbrede emissie-inventarisatie hebben, een ambitieuze emissiereductiedoelstelling hebben en een doelstelling voor hernieuwbare energie voor de toekomst, en een klimaatactieplan hebben gepubliceerd. Steden moeten ook een beoordeling van klimaatrisico’s en -kwetsbaarheid uitvoeren en een klimaataanpassingsplan hebben om aan te tonen hoe zij klimaatgevaren zullen aanpakken.

Er is een duidelijke afwezigheid van steden van het vasteland van China, India en Rusland – ‘s werelds grootste buiten de VS – op de A-lijst.

“De A-lijst laat ook zien hoe waardevol het is om milieugegevens te rapporteren – wat gemeten wordt, wordt beheerd – en er is duidelijk een momentum aan het ontstaan met meer dan 1.000 steden die in 2021 rapporteren. Zoals COP26 echter glashelder heeft gemaakt, is er een paradigmaverschuiving in actie nodig om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.

Klimaatleiderschap van steden in actie

Er is een duidelijke en snelle dynamiek in informatieverstrekking en actie – voor het eerst rapporteren meer dan 1.000 steden hun milieueffecten via het CDP-ICLEI Unified Reporting systeem in 2021. Ondertussen hebben 965 steden in 2021 een score van het CDP gekregen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 591 steden die in 2020 een score kregen.

Steden op de A-lijst nemen twee keer zoveel klimaatmaatregelen als steden die niet op de A-lijst staan, en identificeren ook meer en identificeren ook meer dan twee keer zoveel klimaatgerelateerde kansen – zoals de ontwikkeling van duurzaam vervoer en schone technologiesectoren.

Het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen – die het eerlijke en evenredige aandeel van een stad in emissiereducties – is een van de meest effectieve maatregelen die steden kunnen nemen om snel uitstoot snel terug te dringen en zo de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Om het ambitieniveau te weerspiegelen dat nodig is om de 1,5°C-doelstellingen te halen, heeft CDP het moeilijker gemaakt om in 2021 een A-score te behalen. In 2020 kreeg 14,9% van de steden een A-score (88 van de 591), terwijl in 2021 9,8% van de steden een A-score kreeg (95 van de 965).

Meer ecoTips artikels over CDP

Meer ecoTips artikels over steden

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.