Chemiesector gaat minder broeikasgassen uitstoten

Essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, engageert zich om samen met de 450 sectorbedrijven de uitstoot van broeikasgassen te laten dalen en de energie-efficiëntie verder te verbeteren tegen 2030. Ondernemingen uit de sector dienden samen veertig concrete engagementen in voor de tweede Vlaamse Klimaat- en Energietop, goed voor een derde van alle engagementen vanuit het bedrijfsleven. 

Lees het klimaatengagement van essenscia.

Duurzame ontwikkeling

De sector van de chemie en life sciences zet mee de schouders onder het Klimaat- en Energiepact dat tijdens de tweede Vlaamse Klimaat- en Energietop voorgesteld werd. Het gaat om een belangrijk engagement, omdat de chemie in vele gevallen de hoofdleverancier is van elementaire bouwstenen voor net die producten die ons op weg kunnen zetten naar een koolstofarme samenleving. Denk maar aan isolatiematerialen, basiscomponenten voor zonnepanelen en windturbines of koolstofvrije brandstoffen. Dit maakt van de sector een krachtige motor voor duurzame ontwikkeling en een strategische bondgenoot in de aanpak van de klimaatuitdaging.

Reductie ondanks groei

De voorbije 25 jaar realiseerden de bedrijven uit de essenscia-sectoren – chemie, kunststoffen, farma en biotech – indrukwekkende energie-efficiëntiewinsten en CO2-reducties. De totale productie van de Belgische chemie en life sciences is sinds het Kyotoprotocol van 1990 verdrievoudigd, terwijl in diezelfde periode de broeikasgasemissies per geproduceerde ton met 80 procent zijn gedaald en de energie-efficiëntie met bijna 60 procent is toegenomen.

Er is dus een duidelijke ontkoppeling tussen productie enerzijds en energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen anderzijds. De sector produceert dus meer met minder grondstoffen, minder energie, minder uitstoot en minder afval.

“De chemie in life sciences in Vlaanderen produceert op de meest milieuvriendelijke manier en engageert zich om haar voortrekkersrol de komende jaren verder uit te bouwen. Innovaties uit de sector zijn essentieel om oplossingen aan te reiken voor de klimaatuitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen, transport en hernieuwbare energie. Daarom is het belangrijk dat Vlaanderen blijft inzetten op een ondernemersvriendelijk klimaat binnen een stabiel rechtskader, zodat het aantrekkelijk blijft om hier te investeren in baanbrekende innovaties die de uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen in diverse andere sectoren, en dit niet enkel in Vlaanderen maar over de hele wereld”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.