Christopher Burghardt - Chargepoint

Christopher Burghardt: “De weg naar elektrische mobiliteit gaat alleen via Brussel”

Elektrisch rijden staat hoog op de verduurzamingsagenda. En terecht: wegtransport is goed voor zo’n 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het bedrijfsleven werkt al jaren hard aan de toekomst van elektrisch rijden. Overheden, en dan met name de EU, laten daarentegen kansen liggen.

Tijdens de Klimaatdialoog te Petersburg, waar ik begin mei aanwezig was, stond elektrisch rijden hoog op de agenda. Maar met dialogen behalen we de klimaatdoelstellingen niet. De afgelopen decennia hebben we veel grootspraak gehoord over het terugdringen van CO2 -emissies. Toch gaan overheden vooralsnog traag tot actie over.

Advertising
 

Momenteel zijn drie lidstaten goed voor 82% van de laadinfrastructuur in de EU: Duitsland, Frankrijk en Nederland. We hebben dus nog een lange weg te gaan en het vergt serieuze inzet van alle lidstaten samen om deze weg succesvol af te leggen.

EU perfect geschikt als voortrekker

Het is uiteraard essentieel dat individuele regeringen actie ondernemen. Dat gebeurt ook – het recent door de Vlaamse regering aangekondigde plan om de laadinfrastructuur uit te breiden is een goed voorbeeld. Toch zouden deze initiatieven niet beperkt moeten zijn tot regionale of zelfs nationale overheden. Juist de Europese Unie bevindt zich in de perfecte positie om het voortouw te nemen.

Weinig politieke verbanden hebben de efficiënte, verreikende en multinationale regelgevende macht als de EU.

Dankzij de EU zijn roamingtarieven voor mobiele telefonie in 30 landen afgeschaft. En het was de EU die de meest uitgebreide wetgeving voor privacy- en gegevensbescherming ooit (de AVG) heeft weten door te voeren. Er is geen misverstand mogelijk: als de EU veranderingen wil doorvoeren, dan kan het. Ook nu is verandering noodzakelijk, en wel om een duurzame toekomst te realiseren.

Willen we wegtransport in Europa, en vervolgens wereldwijd, emissievrij maken, dan moet de Europese Unie kiezen voor een ambitieuze aanpak kiezen en nieuwe regelgeving voor een laadinfrastructuur vaststellen

Regulering, geen richtlijn

De weinige huidige maatregelen zijn onderdeel van de AFI-richtlijn (AFID, ofwel de Alternative Fuels Infrastructure Directive). Deze richtlijn is beperkt van aard en is niet goed afgestemd op het vrij verkeer van personen en goederen in Europa. De AFI-richtlijn werd in 2014 goedgekeurd en was een poging om de bestaande infrastructuur in Europa te reguleren. Maar het werd aan de lidstaten overgelaten om nationaal beleid te implementeren. Tevens werd elektrische mobiliteit in de richtlijn gelijkgesteld aan iedere andere vorm van alternatieve brandstof.

Inmiddels worden er gigantische investeringen gedaan in elektrische mobiliteit en is het tot doel gesteld om tegen 2030 de verkoop van elektrische voertuigen op te krikken tot 30 miljoen voertuigen.

We kunnen dus gerust stellen dat elektrisch rijden zijn status als ‘alternatieve brandstof’ is ontgroeid. Elektrische mobiliteit heeft de toekomst en moet echt als mainstream brandstof worden behandeld. Het is dan ook tijd om elektrische mobiliteit een helder groeipad te bieden met behulp van aparte regelgeving. Minder dan dat betekent dat de EU klimaatmaatregelen niet serieus genoeg neemt.

In tegenstelling tot een richtlijn, die de bal bij lokale overheden legt en resulteert in een lappendeken van nationale wetten, is een regulering bindend voor alle lidstaten en treedt deze op een specifieke datum onherroepelijk in werking. Dat is precies wat er nu nodig is.

Namens ChargeUp Europe heb ik daarom onlangs een open brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin ik deze problemen aankaart en aandring op specifieke regelgeving voor laadinfrastructuur. Deze brief kun je hier lezen.

De tijd is rijp – en we hebben het geld

De particuliere sector doet zijn deel voor de toekomst van mobiliteit. Maar we zijn zo effectief als de infrastructuur die ons omringt. Automakers kunnen de perfecte voertuigen ontwerpen en wij bij ChargePoint kunnen geavanceerde laadoplossingen ontwikkelen. Maar echte verandering vindt alleen plaats wanneer consumenten kunnen rekenen op een naadloze gebruikerservaring. Dat betekent gemakkelijke en ruimschootse toegang tot laadstations, op elkaar afgestemde technische regels en interoperabiliteit zowel binnen als tussen landen. Om een robuuste laadinfrastructuur tot stand te brengen, is een sterk samenwerkingsverband tussen de politiek en de industrie nodig.

De basis ligt er al. Binnen Europa is er genoeg vraag en de voertuigen, technologie en diensten zijn beschikbaar. En nu hebben we een geweldige kans om deze transitie te financieren. Als onderdeel van het Europees herstelplan is er 1,8 biljoen euro beschikbaar gesteld om "een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa" op te bouwen na de coronacrisis. Dit is het grootste stimuleringspakket dat ooit op Europees niveau is gefinancierd. Ik geloof dat het belangrijk is deze investering aan te wenden om een betrouwbare infrastructuur voor elektrisch laden te ontwikkelen, ondersteund door Europese regelgeving waar daadwerkelijk op gehandhaafd kan worden.

Na een slepende cyclus van besluiteloosheid en teleurstelling omtrent klimaatverandering is dit Europa’s kans om eindelijk een grote stap te zetten en te laten zien hoe het wél moet. De wereld kijkt toe.

Christopher Burghardt is Managing Director Europe bij ChargePoint.

Lees meer ecopinies

Lees meer ecoTips artikels over laadpalen en elektrisch rijden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *