Cijfers ingezameld bedrijfsafval België beschikbaar

Op 26 november organiseerde Valipac haar eerste seminarie over de afvalproductie en de opvolging van de selectieve inzameling bij bedrijven. Zo’n 150 gasten uit de inzamelsector, de industrie en de overheid mochten in primeur de resultaten van 2018 ontdekken.

Sedert 2 jaar registreert Valipac de productie van 15 afvalstromen van Belgische bedrijven: restafval, papier/karton, onbehandeld, behandeld en gevaarlijk hout, ferro-, non-ferro- en gemengde metalen, vlak, hol en gevaarlijk glas, plasticfolie, harde plastics, EPS en PMD. Het doel van deze activiteit is om de selectieve inzamelingen bij bedrijven op te volgen en op basis van verschillende parameters (stroom, type bedrijf, regio, enz.) het potentieel te identificeren om de sortering te verbeteren.

Impact van de economische groei op de productie van bedrijfsafval

Eind 2018 publiceerde Valipac de resultaten voor het referentiejaar 2017. Toen vernamen we dat Belgische bedrijven verantwoordelijk waren voor de productie van ruim 4 miljoen ton afval en dat 63% van dit tonnage aan de bron gescheiden aangeboden wordt.

De productie van bedrijfsrestafval is in 2018 met 1,13% gestegen ten opzichte van 2017. Een stijging die het gevolg is van een positieve economische groei (+1,5% in 2018).

Tegelijkertijd steeg de hoeveelheid selectief ingezameld afval met 2,34% ten opzichte van 2017. Hoewel de economische groei impact heeft gehad op de productie van bedrijfsafval, hebben bedrijven hun afval meer/beter gesorteerd.

Papier/karton blijft de meest populaire stroom

Op niveau van tonnage blijven metalen, karton en hout de meest “populaire” stromen bij bedrijven met respectievelijk 37%, 34% en 21% van het gesorteerd tonnage. Bekijken we naar de situatie op niveau van ophaaladressen, dan merken we dat papier/karton ingezameld wordt bij één op de twee bedrijven, oftewel bij 68.346 bedrijven in 2018. Een inzamelpercentage dat laag lijkt, maar dat gedeeltelijk wordt verklaard door het feit dat Valipac niet de totale markt dekt.

Plastic, een grote uitdaging

Hoewel het aantal ophaalpunten met 5,62% is toegenomen, wordt plasticfolie nog steeds slechts bij één op de zes bedrijven ingezameld. Ervan uitgaande dat de meeste bedrijven die kartonafval produceren, waarschijnlijk ook plasticfolieafval hebben, is het potentieel voor verbetering van de sortering niet te verwaarlozen. Een grote uitdaging dus…

Eén doel: de selectieve inzameling bij bedrijven verbeteren

Valipac is vandaag in het bezit van gegevens over de afvalproductie van bijna 180.000 Belgische bedrijven. Gegevens die nergens anders beschikbaar zijn en die van groot belang zijn voor een breed scala aan actoren.

Tijdens het seminarie van Valipac hebben we enkele mooie voorbeelden kunnen ontdekken van initiatieven die Valipac in 2019 heeft genomen om de selectieve inzameling bij bedrijven te verbeteren:

  • De Haven van Antwerpen heeft gegevens over de afvalproductie van havenbedrijven kunnen integreren in zijn duurzaamheidsrapport van 2019. De samenwerking met de Haven van Antwerpen werd voortgezet via 2 workshops met de bedoeling om de mogelijkheden te identificeren om de selectieve inzameling bij de havenbedrijven te verbeteren.
  • De stad van Louvain-La-Neuve heeft een gepersonaliseerde analyse ontvangen van het sorteergedrag van de bedrijven die op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen. In 2020 zal de samenwerking worden voortgezet om de verschillende problematieken in kaart te brengen en een actieplan op maat te ontwikkelen.
  • De sectorfederaties hebben ook analyses ontvangen om de mogelijkheden voor een betere sortering in de verschillende sectoren in kaart te brengen. Valipac en de federaties definiëren momenteel de specifieke behoeften op het vlak van sensibilisering van de bedrijven.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Valipac in 2019 is het ter beschikkingstellen van een Business Intelligence tool voor afvalinzamelaars. De gegevens die zij hebben verstrekt, worden gebruikt voor één enkel doel: de selectieve inzameling bij bedrijven verbeteren. Met deze tool die uniek is in de wereld, krijgen afvalinzamelaars betere inzichten in hun markten en kunnen ze snel mogelijkheden voor meer selectieve inzameling bij hun klanten identificeren.

Met deze activiteit is België toonaangevend in de wereld op het vlak van data over de afvalproductie bij bedrijven. Zoals Francis Huysman, Managing Director van Valipac afsloot: Belgium, small country, big data.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.