recyclage
(Beeld: Emmet)

Europa verscherpt recyclagedoelstellingen

Op 18 april keurde het Europees Parlement het Circular Economy Package goed, een reeks maatregelen om de circulaire economie concreet vorm te geven. Europa wil evolueren naar een systeem waarin producten, materialen, en grondstoffen zo lang mogelijk waardevol gebruikt kunnen worden. We moeten dus met zijn allen beter gaan recycleren. 

Recyclagedoelstellingen

Tegen 2025 moet ten minste 55% van het huishoudelijk afval (van gezinnen en bedrijven) gerecycleerd worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor 2030 ligt de doelstelling op 60% en in 2035 op 65%.

Wat betreft verpakkingsmaterialen, zal tegen 2025 65% en tegen 2030 70% herbruikt moeten worden. De EU stelde daarnaast afzonderlijke doelen voor specifieke verpakkingsmaterialen, zoals papier en karton, kunststoffen , glas, metaal en hout.

Tenslotte moet biologisch afbreekbaar afval tegen 2024 in heel de EU afzonderlijk ingezameld of thuis gecomposteerd worden. Een jaar later zal ook al het textiel en gevaarlijk huishoudelijk afval afzonderlijk moeten worden ingezameld.

Afvalbergen moeten uitzondering worden

Hiernaast wil Europa de afvalbergen aanpakken. De nieuwe maatregelen bepalen immers dat tegen 2035 slechts 20% van het huishoudelijk afval op een stort mag terecht komen. Maar hier wringt het schoentje volgens Go4Circle, de federatie van bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en in de productie of het gebruik van nieuwe materialen: “Er bestaan vandaag nog grote verschillen tussen de Europese lidstaten als het op afvalbeheer aankomt. Volgens cijfers van Eurostat stortte België in 2016 slechts 1% van het ingezamelde huishoudelijk afval en recycleerde ons land zo’n 54%, terwijl landen zoals Griekenland, Cyprus en Roemenië meer dan 80% van hun huishoudelijk afval storten en minder dan 20% recycleren. Het nieuwe pakket circulaire maatregelen houdt echter geen rekening met die verschillen. Voor de Europese koplopers inzake recyclage brengt het nieuwe Europese pakket dus weinig bij”, aldus Go4Circle.

Gemiste kans? 

Over het algemeen juigt Go4Circle de maatregelen toe, maar de federatie betreurt dat Europa geen krachtigere beslissingen heeft genomen, bijvoorbeeld om het gebruik van gerecycleerde materialen te stimuleren of om producenten aan te zetten om bij het ontwerp van hun producten rekening te houden met de latere recycleerbaarheid. “Eerder deze week maakten we bekend dat maar liefst 16% van wat in de pmd-zak belandt niet recycleerbaar is. Dat bleek uit een studie die we in opdracht van de federale overheid hebben uitgevoerd”, aldus Werner Annaert, Algemeen Directeur van Go4Circle vzw. “Voor ons is het nieuwe Europese pakket een gemiste kans om producenten bijvoorbeeld te verplichten een minimumhoeveelheid gerecycleerde materialen in hun producten te gebruiken. Waarom zijn er bijvoorbeeld nog geen afvalzakken in gebruik die voor 100% uit gerecycleerde plastic bestaan?”

Concreet

Het Circular Economy Package ligt nu bij de Europese Raad voor formele goedkeuring. Daarna verschijnt de tekst in het Publicatieblad van de Europese Unie en worden de maatregelen officieel van kracht.

Voor ons land zullen de wijzigingen, volgens Go4Circle, vooral met zich meebrengen dat we meer pmd en gft moeten inzamelen. Maar daarmee waren de overheden in België al bezig. Denk maar aan de uitbreiding van de pmd-zak die Fost Plus vorig jaar aankondigde.

Volgens de federatie zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel een tandje moeten bijsteken om de strengere Europese recyclagedoelstellingen te halen. Want in Brussel liggen de recyclagecijfers nog steeds een pak lager dan in Vlaanderen en Wallonië.

Bron: Europees Parlement | Go4Circle

Foto: © Emmet

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.